Home ข้อคิด จริงไหม? คนเราถ้าศีลไม่เสมอกันมันคบกันนานไม่ได้หรอก

จริงไหม? คนเราถ้าศีลไม่เสมอกันมันคบกันนานไม่ได้หรอก

4 second read
ปิดความเห็น บน จริงไหม? คนเราถ้าศีลไม่เสมอกันมันคบกันนานไม่ได้หรอก
0

ศีลไม่เสมอ กัน มันคบกันไม่ได้หรอกลองฟังคำตอบดู หากคบคนแบบไหนก็เป็น

คนเช่นนั้น เ พ ร า ะว่า ถ้าคุณอยู่กับ “นักปรๅชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่ งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี “สังคมที่กว้างมากขึ้น” หากคุณอยู่กับ

“คนบุญ” คุณจะเกิ ด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น” ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ..

“มีความสุขมากขึ้น” หากคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากขึ้น”

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ยๅกต้องพวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน ถึงจะไปกันได้

คนแบบเดียวกันดึงดู ดพวกเดียวกันชอบแ ว้ น เขาก็พาไปจับกลุ่มซิ่ งรถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาว ห่มขาวปฎิบัติธรรมกันทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกัน เราสนิทกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึ ดอัดใจให้รู้ไว้เลย เรากำลังจะเป็น

พวกเดียวกับเขา แ ม ล ง วันมัน ไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานกิน เ ก ส ร ด อ ก ไม้

สวยๆ หรอกนะ มันชวนกันไปกินแต่ ของ เ น่ า เ สี ย เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น

ผึ้ ง ชวนกันไป กินของเ ห ม็ น ๆ เช่นกันพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่

มันชอบเหมือนกันไม่มีใครตั ก เ ตื อ น ใครได้เ พ ร า ะชอบเหมือนกัน

ถ้าอยๅกรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย คบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้ว

เ พ ร า ะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่า

คุณคือค่าเฉลี่ยนคนห้าคนที่คุณ ค ลุ ก ค ลีและใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุด

ลองมองดูห้าคนในชีวิต ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันนะ คุณได้รับ

อิ ท ธิ พ ลมาจากพวกเขา ไม่น้อยก็มาก ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นแบบนั้น

อย ากเป็นผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วั น ตัวคุณเองเป็นคนเลือก ศีลเสมอแล้วเจอกัน !!

คำว่า เสมอ = กลมกลืน ไม่เป็นอื่นไม่ว่าพูดอะไร ทำอะไรก็จะเข้าใจกันได้ง่าย

ที่เป็นปัญหา ยุ่งย ากทุกวันนี้เ พ ร า ะห่าง เ พ ร า ะเหมือนอยู่คนละโลก

ศีลไม่เสมอกัน !! ปั ญญ าที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่าคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ

พ าลหงุ ดหงิ ดได้ หรือ ทะเล าะตลอดการเลือกคบคนจึงต้องดูลึกไม่ใช่ดูแต่…

ภายนอกแล้วมันจะโอต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้นจะอยู่กันได้นานการ “ไม่เสมอ”

ทำให้เปลี่ยนแปลงย ากเข้าใจย าก ปรับย าก ให้อภั ยย ากถึงฝ่ายหนึ่งปรับ

แต่อีกฝ่ายไม่เปลี่ยนมันเข้าไม่ถึง ไปกันไม่ได้นะ

“ชีวิตไม่มีเงื่อนไข ความตายไม่มีข้อยกเว้น
เรื่องบุญเรื่องก ร รมนั้นมีอยู่จริง
คำว่าศีลต้องเสมอ จึงจะได้พบนั่น “เป็นเรื่องจริง”
คนที่ศีลเสมอกันจะคบกันได้นานที่สุด
หากศีลไม่เสมอกันเมื่อคบกันไปสักระยะก็จะห่างกันเอง”

ขอบคุณ : c h a y e n d

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …