Home ข้อคิด 4 ข้อดีของการออมทองที่หลายคนยังไม่รู้

4 ข้อดีของการออมทองที่หลายคนยังไม่รู้

4 second read
ปิดความเห็น บน 4 ข้อดีของการออมทองที่หลายคนยังไม่รู้
0

เ พ ร า ะ แต่ละคน นั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

ในการเก็บออม

1. สินทรั พย์ทางเลือก การกระจ ายความเ สี่ ย ง

เ พ ร า ะ ก า รถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความสี่ยงที่ว่านี้

คือความเสี่ยงของค่าเงิน และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง ทองคำไว้เพื่อป้องกัน

กา รเกิดวิกฤตทางการเงินซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลยที่ซื้ อทองเก็บไว้

เ พื่ อเ ป็นการลงทุน ทั้งยังกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย เช่น หุ้น

ตราสารหนี้ พันธบัตรเ พ ร า ะถ้าเกิดวิกฤตสินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดไม่ได้ทุนคืน

จะได้มีทอง เอาไว้เป็นหลักประกัน เ พ ร า ะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราค า

สินค้าอื่นยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองยิ่งสูง ฉะนั้น อย่ างน้อยๆ การมีทองติดตัวไว้

มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรอง

2. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เ พ ร า ะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำ หรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับ

การฝากเงินประจำกับธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองแทน

โดยจะใช้โปรแกรมออมทองก็คือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือนเ พ ร า ะ

งั้นเรา จะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไปทีนี้พอออมครบ อย ากจะเบิกทองมา

เก็บไว้กับตัวเองหรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

เ ร า คงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่า

ค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ

ล่ะก็ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของ

อุบั ติเ ห ตุหรือแม้แต่ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก

จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่จนทำให้เงินเก็บ

3. ใช้จ่ายในย ามเจ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั กษาพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะ

โดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อนโอกาส

เกิดโ รครุนแรงก็มากขึ้นตามอายุ ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้และ

แน่นอนว่าโ ร ครุนแรงบาง โ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ

หรือประกันสังคมอาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงิน

เก็บในส่วนนี้ให้พอ

4. เป็นทุนในการทำธุรกิจ

เ มื่ อ ต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บเหลือน้อย แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล

ไม่มีดอกให้เหมือนสินทรั พย์อื่นๆ แต่ว่านะราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับ

ความสนใจในการลงทุ นและมีหลายคน ที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้

เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอทำให้

ทองคำ เป็นสินทรั พย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่ างดี

 

ขอบคุณ : k h a – y a m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …