Home ข้อคิด 4 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟังแบบมีเหตุมีผล ไม่ต้องขึ้นเสียงใส่

4 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟังแบบมีเหตุมีผล ไม่ต้องขึ้นเสียงใส่

7 second read
ปิดความเห็น บน 4 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟังแบบมีเหตุมีผล ไม่ต้องขึ้นเสียงใส่
0

ส่วนใหญ่ปัญหาที่พ่อแม่พบเจอบ่อยๆก็คือ ลูกๆไม่ยอมเชื่อฟังเลย เวลาเราพูดอะไรไป

ก็ทำเป็นหูทวนลม และเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการสอน

ให้ลูกเข้าใจ และเชื่อฟังเราในแบบที่ไม่ต้องใช้ความรุนแร ง มาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้าง

1. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้

เพราะพ่อแม่บางท่านนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่อยู่ตลอดเวลา

ไม่กล้าปล่อยลูกให้ลองทำเองบ้าง พอทีนี้ไม่ว่าลูกจะทำอะไร

ก็ต้องโด นดุ โดนว่า และการที่พ่อแม่ทำแบบนี้นั้นจะทำให้ลูก

ข าดความมั่นใจในตัวเองได้ ทางที่ดีในการสอนลูกก็คือ เราควร

ฝึกให้เขาได้ใช้ความคิด ใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน ลอง

ให้เขาได้วิเคราะหืเองบ้าง เราไม่ควรเข้าไปห้ ามเขาในทันที

เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้นั่นเอง

2. ใช้คำพูดที่สุภาพ สุขุมในการสอนเขา

เราเชื่อว่าเด็ กๆ มักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ านถ้าหากพ่อแม่ของเขา

นั้นใช้คำพูดที่รุ นแร งในการสั่งสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูก

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ฉะนั้นแล้ว วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ

สอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ใใช้โทนเสียงที่อ่อนหวาน และคอย

เรียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไรเขาก็ตาม การทำเช่นนี้นั้นก็

จะทำให้ลูกหันมาฟัง หันมาสนใจเรามากขึ้น จงหันมาให้ความรัก

กับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจเขาแทน เพราะสิ่งเหล่านี้

มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ถึงปัญหาแท้จริงว่าเกิดขึ้นอย่ างไร และมัน

เป็นมาอย่ างไร และจะแก้ไขได้อย่ างเข้าใจมันด้วย

3. ฟัง และเข้าใจลูกให้มากๆ

สิ่งสำคัญในการการสอนลูกก็คือ การเปิดโอกาสให้เขาได้พูด

ได้แสดงความคิดเห็นออกมาบ้าง บางทีก็ไม่ใช่เพียงว่าความ

คิดเห็นของพ่อแม่จะถูกเสมอไปนะ เพราะบางทีเด็ กก็มีแง่มุม

ความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้นแล้ว จึงควรให้เด็ กได้

ลองพูด เสนอมุมมองของเขาออกมาก่อน จะผิ ดหรือถูกอย่างไร

คุณเองก็จะได้รับรู้ แล้วค่อยมาเสนอแนะแนวทางให้เขาต่อไป

4. สอนเขา และทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ปี มักมีพฤติ ก รร มลอกเลียนแบบคนใกล้ชิด

ซึ่งบางทีก็ยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ว่า สิ่งนั้นควรหรือไม่ควรทำ

ฉะนั้นแล้ว ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียนแต่พฤติ กร รมที่เหมาะสม

ที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ างที่ดีให้เขาเห็นด้วย และสิ่งเหล่านั้นเอง

ที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติต่อได้

“อย่าสอนลูกให้เป็นคนรวย
แต่สอนให้เป็นคนมีความสุข
เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้น..
เขาจะได้ตัดสินคนอื่นด้วย”คุณค่า”
ไม่ใช่ตัดสินคนอื่นด้วย”ราคา”

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …