Home ข้อคิด 4 นิสั ยการใช้เงิน ที่ทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหา จงจำไว้ว่าอย่าทำอะไรเกินตัว พอประมาณจะได้ไม่ทุ กข์

4 นิสั ยการใช้เงิน ที่ทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหา จงจำไว้ว่าอย่าทำอะไรเกินตัว พอประมาณจะได้ไม่ทุ กข์

6 second read
ปิดความเห็น บน 4 นิสั ยการใช้เงิน ที่ทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหา จงจำไว้ว่าอย่าทำอะไรเกินตัว พอประมาณจะได้ไม่ทุ กข์
0

ปัญหาเรื่องการเงิน ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆ คน ไม่ อย าก จะเจอเลยก็ว่าได้ ซึ่งโดยรวมแล้วปัญหาเรื่องเงินนั้น

ก็มักจะมาจากตัวเราเอง ที่ไม่รู้จักที่จะฝึกให้มีนิสั ยการเงินที่ดี

พวกเราที่มีนิสั ยเหล่านี้อยู่ ปรับเปลี่ยนกัน จะได้ไม่ประสบปัญหาเรื่องเงินนั่นเอง

4 นิสั ยการใช้เงินที่จะทำให้มี ปัญหาเรื่องการเงิน

1. เศรษฐีเงินผ่ อ น

ไม่เถียงว่าการซื้ อสินค้าเงิน ผ่ อ น นั้นให้ผลในแ ง่ดีกับเราหลายอย่าง

เช่น ได้ของมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่ อ น จ่ายทีหลัง ทำให้เราสามารถนำเงินที่มีอยู่ไปหมุนใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ

ที่จำเป็นก่อนได้ เป็นต้น แต่ทว่าหากเรานั้นซื้ อของแบบผ่ อ น ไว้มากๆ ก็อาจจะทำให้เรานั้นมีปัญหาการเงินก็ได้

2. เงินเดือนออกไม่ทันไรก็หมด

หลายคนเป็นในข้อนี้ ก็คือ เงินเดือนออกได้ไม่เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายออกไปแทบจะหมดเลยหรือบางคนนั้นอาจจะใช้จนหมดเลยก็ได้

ซึ่งสิ่งที่ใช้จ่ายไปนั้นก็อาจจะมีทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นก็ได้

แต่ว่าปัญหานั้นอยู่ที่ว่าภายในเดือนนั้นๆ เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย

ในเมื่อรายได้อย่างเงินเดือนที่ได้รับมานั้นหมดไปเสี ยแล้ว ซึ่งบางคนนั้นมีรายได้จากหลายทางเพราะมีอาชีพเสริมด้วย

ก็อาจจะไม่กระทบสักเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่มีรายได้ทางเดียวนั้น

อาจจะหนีไม่พ้ นการเป็นหนี้ก็ได้ ดังนั้นเราจึงควรวางแผนใช้เงินที่เราได้รับมาให้ดีที่สุด เพื่อหลี กเลี่ ยงเหตุการณ์นี้

3. ไม่มีเงินเก็บเลย

การที่ทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บเลยนี้ ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะเมื่อเกิ ด เ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น

ขึ้นเราอาจจะเดื อดร้ อนจนถึงขั้นเป็นหนี้เลยก็ได้ เนื่องจากเราไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้จ่ายสำหรับส่วนนี้นั่นเอง

ใครที่เป็นแบบนี้อยู่แนะนำว่า ให้รีบแก้ไขก่อนที่จะสายครับ

4. ซื้ อของเกินตัว

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะหากเรามีรายได้ไม่เพียงพอกับที่เราใช้จ่าย ปลายทางก็คงไม่พ้ นการเป็นหนี้อย่างแน่นอน

ดังนั้นหากจะซื้ อของอะไรก็ควรดูถึงรายได้ของเราด้วยว่าเพียงพอที่จะซื้ อหรือไม่ หากซื้ อแล้วต้องเป็นหนี้ก็คงไม่ดีแน่ๆ

หากใครมีนิสั ยการเงินที่เราว่ามาในวันนี้อยู่ ก็ขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นจะเป็นการดีกว่าครับ

ก่อนที่ วิ ก ฤ ติ ทางการเงินจะเกิ ดขึ้นกับเรา โดยเราอาจจะเริ่มปรับนิสั ยการเงินด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดของเราก่อน

แล้วจึงมาดูและค่อยๆ ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด

เพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือพอสำหรับใช้งานรวมถึงเก็บออมไว้สร้างอนาคตของเราด้วยครับ

อย่าทำอะไรเกินตัว ทำสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเอง ก็พอแล้ว..

ขอบคุณ : m o n e y g u r u

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …