Home ข้อคิด ทุกสิ่งในยุคนี้ที่เปลี่ยนไปตามเวลากับ 5 สิ่งเหล่านี้ที่ควรเข้าใจ ไม่อย่างนั้นจะปรับตัวไม่ทัน

ทุกสิ่งในยุคนี้ที่เปลี่ยนไปตามเวลากับ 5 สิ่งเหล่านี้ที่ควรเข้าใจ ไม่อย่างนั้นจะปรับตัวไม่ทัน

6 second read
ปิดความเห็น บน ทุกสิ่งในยุคนี้ที่เปลี่ยนไปตามเวลากับ 5 สิ่งเหล่านี้ที่ควรเข้าใจ ไม่อย่างนั้นจะปรับตัวไม่ทัน
0

เรื่องราวมากมาย ในปัจจุบัน ที่ไม่คาดฝัน อย่ างโ ร คที่กำลังเจอ ส่งผลกระทบมากมายและถ้าใครที่วางแผนชีวิตไม่ดี

ลำบ ากไปกว่าเดิมเป็นแน่ และเราไม่ควรทำอะไรบ้าง

เกี่ยวกับด้านการเงินของเรา ณ ตอนนี้ เพื่อไม่ให้เราลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่

1. ไม่สร้างหนี้ ไม่เพิ่มภาระตัวเอง

พย าย ามลดหนี้ที่มีอยู่ และอย่าสร้างเพิ่มด้วย หลี กเลี่ ยงการผ่อนชำร ะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเ ค รดิ ตโดยไม่จำเป็น

หรือจากการกู้ ธนาคาร เพื่อมาลงทุ นทำอะไรก็แล้วเพราะจะทำให้คุณ เป็นหนี้และยังต้องเสี ย ด อ กเบี้ ย เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

2. ไม่ลงทุ นอะไรที่มัน ทำกำไ รสูง

ที่ยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงช่วงที่ผ่านมานั่นคือเเ ช ร์ แม่ ม ณี

เพราะทุกคนต่างหวังร ว ย ได้ ด อ กเบี้ ยมากมาย

ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร หากมีความรู้ไม่มาก และข าดการวิเคราะห์เหตุและผลด้วย

นี่แหละมันคือความเสี่ ยง ที่มากกว่าเรื่องเงินคือเสี ยรู้

3. ไม่ขย าย ธุรกิจเพิ่มหากไม่จำเป็น

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางคนซ บเ ซ า บางร ายไปได้ดี เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่ม

เราอย ากให้คุณดูตลาดดีๆ ศึกษาความเสี่ ยง เตรียมแผนสำรอง รับมือสิ่งต่างๆ ให้ดี หากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริงๆ

เทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่ม กับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุง บริการที่มีอยู่

เพื่อให้เกิ ดความคุ้มค่า ขึ้นมาอันไหนเหมาะ หรือคุ้มกับช่วงนี้มากกว่า

4. ไม่นำเงินเก็บ มาใช้

และใครที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งนั้น เก็บไว้ก่อนนะจำเป็นจริง ๆ ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย

จากนั้นก็คืนให้ได้ไวที่สุดพอถึงวันที่เราจำเป็นต้องใช้มัน จะได้ไม่เดือ ดร้อนมากเกินไป

เพราะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนใครที่ยังไม่มีเงินส่วนนี้ เก็บตอนนี้เลยนะ

5. อย่าคิดไปค้ำประกั น ให้ใคร

ถ้าเขาไม่ทำต ามสัญญา เรานี่แหละจะต้องชดใช้แทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน หรือบางส่วน ที่อ้างในสัญญ า

ทางที่ดีเลยนะ ควรปฏิเ ส ธ ตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบชีวิตเขา

“ก่อนทำสิ่งใด ใจต้องคิด

ถูกหรือผิ ด ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่า

ไม่ดีมีโท ษภั ย ต้องหาทาง

ทำใหม่ให้ได้ดี..”

 

ขอบคุณ : f o r –li f e t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …