Home ข้อคิด 5 วิธีแก้ปํญหาชีวิต เมื่อรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น

5 วิธีแก้ปํญหาชีวิต เมื่อรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น

11 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีแก้ปํญหาชีวิต เมื่อรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น
0

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่

จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัวพอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คน

ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี วันนี้ เรา จะนำเสนอ 5 วิธีการใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่งชีวิตของใครหลายคน

ต้องประสบกับปัญหาหมุนเงินไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้

1.ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้

ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อรั ก ษ า บัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี

แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อยที่สำคัญต้องมีวินัย

ในการผ่ อ นชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีหนี้

ไม่หมดสิ้นมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็นเงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุด

เท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่

กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่าได้หลงระเริงกับเงินที่มี

ต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

3.หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้

เงินติดลบลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอ

สร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าวทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้ อสินค้าต่างๆ ไปขายตาม

ตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

4. หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้

โดยเลือกจ่ายหนี้ที่ มี ด อ ก เ บี้ ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่ อ นจ่ายในแต่ละเดือน

และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่าคิดหนีหนี้

5. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่าย

หรือไม่ หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอ า ห า ร ค่า

โทรศัพท์ ค่าผ่ อ นชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไป

กับอะไรมากที่สุด จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคย

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้ างและหมดไปกับอะไรบ้ าง

ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไรหากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้

ควรประหยัดอย่างจริงจัง

ขอบคุณ : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …