Home ข้อคิด ให้ลูกได้ลำบากบ้าง ไม่ใช้เงินเลี้ยง เลี้ยงลูกให้เป็น เขาจะดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

ให้ลูกได้ลำบากบ้าง ไม่ใช้เงินเลี้ยง เลี้ยงลูกให้เป็น เขาจะดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน ให้ลูกได้ลำบากบ้าง ไม่ใช้เงินเลี้ยง เลี้ยงลูกให้เป็น เขาจะดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น
0

พ่อแม่หลายคนก็ผ่านความย ากลำบ ากมา มีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆ

แต่เพราะเคยผ่านความลำบ ากมานั่นแหละ

เลยพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อย ากให้ลำบากเหมือนตน ตามใจ อย ากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่าง

อย ากจะให้มีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเขา เพราะด้วยความคิดเช่นนั้น

มันก็ไม่ถูก กลายเป็นว่าเลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ

ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก พอคุณเลี้ยงลูก

เหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณเองที่จะทุ กข์ใจ จะลำบากเมื่อโตขึ้น

ปัจจุบันนี้มีโ ร คใหม่นั่นคือโร ค ไม่รู้จักความลำบาก

ส่วนมากแล้วมักเกิดขึ้นกับเด็ ก ในปัจจุบันที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะเกิดจากพ่อแม่

ไม่สร้างภูมิ คุ้ มกันให้ตั้งแต่ยังเด็ ก เลี้ยงผิดวิธี ไม่ได้ให้เขาออกไปเผชิญโลกกว้าง ไม่เจอกับชีวิตจริง

คนเราจะรวยหรือจนทุกคนก็ต้องเจอกับความลำบากเสมอ มันไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดหรอก

ไม่มีคนที่จะสบายไปตลอด ไม่มีคนที่ลำบากไปตลอด

พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลย

ให้มีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียว อยู่แต่กับตำรา แต่ความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบัน

จะเน้นเรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น เพราะมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตของเราเลย

เช่นคุณพ่อท่านนึงไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบ าก

ให้เรียนอย่างเดียวคุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียน

มหาลัยชื่อดั งในเมืองหลวง อยู่หรู ใช้ชีวิตดีมีความสุข พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้าน

จะฐานะจะไม่ค่อยดี แต่อย่างไรก็จะทำเพราะไม่อย ากให้ลูกลำบ าก แล้วพอลูกโท ร มาหา สิ่งที่ได้ยินคือ

ขอเงินซึ่งคุณพ่อ ก็ส่งเงิ นให้ลูก อย ากได้อะไรก็ให้หมด

แม้แต่รถที่ไม่จำเป็นแม้แต่น้อย ก็ยังซื้อให้

แล้วในที่สุด ความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเงินเรื่อยๆ นั้น ไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมแต่อย่างใด

หรือจ่ายค่ากิจกร ร มอะไรนั่นเลย แต่เอาไปสำ ม ะเทเ ม า แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้ ก็เสียใจ คิดแต่โท ษตัวเอง

ไม่เคยสอนให้ลูก รู้ความลำบากไม่สอนให้ลูกรู้จักหาเงิน

ประเคนให้ตลอด จนกลายเป็นนิสัยแ ย่ๆ ออกมา

ดังนั้นแล้ว จึงอย ากจะเตือนพ่อแม่ทั้งหลาย ว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า

ก็จงให้เลี้ยงลูกแบบติดดินเลี่ยงแบบสมถะ สอนให้ผิดหวังรู้จักความลำบ าก

อย่าอยู่แต่กับตำรา แล้วลูกจะได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

“ไม่ตามใจ ไม่ใช้เงินเลี้ยง

สอนให้รักและแบ่งปั่น

ให้รู้จักความย ากลำบาก..

โตขึ้นลูกจะอยู่ได้ในวันที่

พ่อแม่ดูแลไม่ไหว..”

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …