Home ข้อคิด คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ

คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ
0

ครั้นที่คุณเป็นเด็ ก จำได้หรือไม่ ว่าแม่ท่านเคยสอน พูดอะไรบ้าง มีประโยคใดที่คุณเก็บมาใส่ใจบ้าง

แล้วในวันที่แม่ คุณเคยพูดอะไรเคยนำคำสอน ของแม่ไปสอนลูกบ้างมั้ย

เพราะคำแต่ละคำ แม่ที่กลั่ นออกมาจากใจ สามารถนำไปสอนลูกได้

คนที่ได้ชื่อว่า เป็นพ่อแม่ สิ่งสำคัญเมื่อมีครอบครัว

การมีลูกนั้นคือ สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ ก ที่ดีของพ่อแม่ เป็นที่น่ารักของคนรอบข้าง

ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะนั้นมี ไว้ให้ปฎิบัติ มิได้มีไว้ให้ลูกได้

รับรับเฉยๆ เมื่อลูกไม่ปฎิบัติธรรม ลูกจะเข้าใจธรรมได้ยังไงกัน

ลิ้มรส ช่วงเวลา

ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดหรอกนะ บางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค

หรือความไม่สมหวังบ้าง ฉะนั้น จงก้าวผ่านความทุกข์นี้ไปให้ได้ เก็บมัน เอาไว้เป็นบทเรียนสอนเรา

ยึกถึงใจเขา ใจเรา

อย่าเห็นความทุ กข์ของคนอื่น เป็นเรื่องเล่นๆ ถ้าเขาเดื อ ดร้ อ นก็จงให้ความช่วยเหลือเขาให้เต็มที่

เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขา อย่าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิด

ให้ลูกระลึกเสมอว่า ใจเขาใจเราถ้าวันหนึ่งลูกเดื อ ดร้ อ น ลูกจะได้ไม่ ต้องอยู่ลำพัง

การมีพี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่เสี ยใจที่สุดก็คือลูกของแม่นั้น ไม่รักกัน มีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่าเห็นคนอื่นดีกว่า

พี่น้องเชียว อย่าอิ จ ฉ าซึ่งกันและกันเลย

ได้ดีแล้ว อย่าลืมตน

ถ้าวันใดวันหนึ่ง ในอนาคตลูกได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานของลูกและมีชื่อเสียงเงินทอง จำไว้เสมอว่า เรามาจากพื้นดิน จงอย่าลืมดิน ที่เราเหยี ย บมา

ลูกเอ๋ย จงฟังนะ

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้ นอกจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่า

สิ่งเหล่านี้ที่แม่สอน จะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ ไปตลอดกาล

การมีเพื่อน

ส่วนในเรื่องเพื่อนเป็นเรื่อง ที่แม่ห่วงมากนะลูก ควรคบแต่เพื่อนที่ดีๆ ระลึกไว้เสมอว่า เพื่อนมีหลากประเภท

เมื่อลูกได้เพื่อนดี ก็จะนำพากันไปในทางที่ดี

ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลใดๆ ก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใด

นอกจากลูกเลย แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่ แม่ไม่ขออะไรมากหรอก

นอกจากขอให้ลูกห่าง จากอบ า ยมุ ข อย่าขับรถประม าท ไม่สร้างความเดื อ ด ร้ อ น

การอ่อนน้อม รู้กาลเทสะ

ให้ลูกจงจำไว้ว่า สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้แค่เขียนหนังสือ หยิบจับสิ่งของหรอกนะ

แต่มือของลูกมันเสมือนพลั งแห่งความรัก แห่งความเมตตา จงเป็นคนอ่อนน้อม เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ เขาจะได้รัก

รู้จักเสี ย สละ

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูก

นึกถึงแต่ตัวเอง จนลืมเรื่องของส่วนร่ว ม คนเราต้องรู็จักเสี ย สละ เพื่อคนอื่นบ้าง

ต่างคน ต่างความคิดเสมอ

เราทุกคน ต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่าพย าย ามบังคับให้คนอื่น

ทำตามใจลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

การรู้จักขอโท ษ

ถ้าเกิดทำผิด อย่าพย าย ามแก้ตัวอย่าโย นความผิ ดให้ใครอย่ากลบเกลื่อนแต่จงกล้า ที่จะพูดขอโท ษออกมา นี่แหละคือคนจริง

ทุกสิ่ง มีสองด้าน

ให้ลูกจำไว้ว่า เหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อกับแม่ได้ทำผิ ด พล าดไปจงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ด พล าดเหล่านี้

เอาไว้สอนลูก ว่าอย่าทำต ามเลย เพราะมันไม่ดี

จงกล้า ที่จะมีฝัน

ถ้ามีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปที่ไหน อย่าหยุดคิดหยุดฝันง่าย ๆ

จงตั้งใจมุ่งมั่น แม่จะเป็นทั้งกำลัง เป็นแร ง พลั กดันให้กับลูกด้วย

แม่คนนี้จะส่งเสริมลูกทุกอย่าง ด้วยสองมือของแม่

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ าน เพราะการอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่ อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ต่างหากล่ะ

จงเดินตามความฝัน ที่ช่วยให้ลูกประสบ ความสำเร็จในอนาตได้

แล้วทุกวันนี้ สำหรับคุณจำได้มั้ย ว่าคำสอนอะไรกัน ที่เป็นของแม่ ยังจำได้ถึงทุกวันนี้

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …