Home เกร็ดความรู้ เหตุผลที่น่าคิดในปีนี้ที่เราต้องจริงจังกับการเก็บเงินและประหยัดให้ได้แล้ว.

เหตุผลที่น่าคิดในปีนี้ที่เราต้องจริงจังกับการเก็บเงินและประหยัดให้ได้แล้ว.

0 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลที่น่าคิดในปีนี้ที่เราต้องจริงจังกับการเก็บเงินและประหยัดให้ได้แล้ว.
0

เพราะทุกคน ควรจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัดได้แล้วและอีกไม่นานจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เราต้องปรับตัวได้แล้ว

1. ค อรั ปชั่ นและการโก งมากขึ้น

แน่นอนว่า ยิ่งเงินหาย า กคนฉ วยโอกาส มันก็จะมีมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละการไม่มีเงินจะ ทำให้คนข าดจิตสำนึก

ยอมทำทุกอย่างเพื่อเงิน เพื่อให้ตัวเองได้เงินมาแบบไม่สนใจอะไรว่าวิธีการจะเป็นยังไง

2. เงินจะอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

เมื่อเงินหาย า กขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น คนก็จะพ ย า ย า ม ทำทุกสิ่ง เพื่อให้ได้มันมา แบบที่ไม่สนว่า

ใครจะลำบ าก หรือเดื อ ด ร้ อนบ้าง สนใจแตาตัวเอง

3. ผู้สูงอายุ ได้กลับมาทำงานอีก

ปกติคนวัยนี้ เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ ให้ตัวเองมีเงินเก็บ เงินก้อนไว้ใช้ หลังเกษี ยณได้เพียงพอ

เพื่อนำฝ ากธนาคารหวังเก็บ ด อ ก เบี้ ย กินได้บ้างแต่ถ้าเศรษฐกิจเช่นนี้ เงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ

ถูกใช้ไปจนหมด ทีนี้กลายเป็นผู้สูงอายุได้กลับมาทำงานอีก ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเอง

4. ครอบครัวมีปัญหา

ยุคนี้กับเมื่อก่อนนั้นต่างกัน สมัยก่อน ผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงาน หาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว

ผู้หญิงอยู่บ้านดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ทั้งวัน แล้วพอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานทั้งคู่

และยิ่งช่วงนี้หาเงินย า ก ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นให้หนักกว่าเดิมไปอีก เพราะหาเงินมา ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน

5. ความเหลื่ อ มล้ำมากขึ้น

เพราะถ้าเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ ย ก็จะเป็นปัจจัย หนึ่งที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำ ที่มากขึ้น

เพราะคนรวยที่มีอยู่ในจำนวนน้อยๆ

จะยิ่งรวยขึ้นและในขณะที่คนจนหาเช้ากินค่ำ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปทั้งชีวิต

6. หลังจากยุคด อ กเบี้ ย 0 % ทุกอย่างยิ่งแ ย่ไปเรื่อยๆ

นั่นเป็นเพราะว่า เงินจะล้นระบบแต่ไม่ใช่ เงินมีมากสำหรับทุกคนนะ อย่าเข้าใจผิ ด พอเงินล้นระบบ

จะล้ นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนจำนวนนี้ เป็นคนจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับคนจนฉะนั้น มันจึงเกิ ดการใช้จ่าย ที่น้อยตามไปด้วยไง

และพอการใช้จ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโด มิ โน่ คือ พ่อค้ าแม่ข าย ไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้

7. ค่าครองชีพ สูงลิ่ว

ของแพงทุกอย่าง แต่เงินทองกลับหา ย าก มากขึ้น หากวันนี้ไม่ระวัง

ไม่คิดก่อนใช้ให้ดีนั้น วันข้างหน้าต้องเสี ยใจ อาจสายเกินไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้

8. คำว่า “อิสรภาพ ทางการเงิน” จะเอื้อมถึงได้ย าก

เดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันทั้งนั้น และการที่มีร ายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย โดยเราที่เราไม่ต้องทำงาน

มันเป็นการสร้างอิสรภาพ ให้ตัวเอง และคนสมัยก่อน มักนิยมฝากเงินเพื่อเอาด อ ก เบี้ ย แต่ยุคปัจจุบันเราคงทำแบบนั้นไม่ได้

แล้วหากลง ทุ น ผิ ดที่ กลายเป็นว่าชีวิตเปลี่ยน จนต้องทำงานไปตลอดชีวิตเลย

9. เงินจะหาย า ก ขึ้น

ดูทุกวันนี้สิว่าคนเริ่มจับจ่าย ใช้สอยกันน้อยลงแค่ไหนนี่ คนที่ฝากเงินในธนาคาร จะไม่ได้ ด อ ก เบี้ ยเลยสักนิดนะ อนาคตลำบ ากแน่..

การประหยัดอดออมเป็นหนทางสู่ร ากฐ านแห่งความสำเร็จ การที่เรารู้จักคุณค่าของสิ่งของและใช้สิ่งของเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คือ แนวทางประหยัดที่นอกจากจะดีกับตัวเราเองแล้ว ยังดีต่อส่วนรวม

คือ ช่วยให้การใช้ทรัพย ากรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

งินออมถือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตสำเร็จและเป็นจริงขึ้นมา

เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้

นอกจากนี้เงินออมยังช่วยแก้ปัญหาความเดื อ ดร้ อ น ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ค าดคิดอีกด้วย

ดังนั้นทุกคนจึงควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอ

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …