Home ข้อคิด อย่าไฮโซ เพื่อให้ตัวเองดูดีแบบไม่มีจะกิน จงติดดิน อย่างมีกินและมีเก็บ

อย่าไฮโซ เพื่อให้ตัวเองดูดีแบบไม่มีจะกิน จงติดดิน อย่างมีกินและมีเก็บ

2 second read
ปิดความเห็น บน อย่าไฮโซ เพื่อให้ตัวเองดูดีแบบไม่มีจะกิน จงติดดิน อย่างมีกินและมีเก็บ
0

หลายๆคนตกงานถูกเลิ กจ้างต้องกลับมาอยู่ช น บ ท

หลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องปิ ดลงเนื่องจากภๅวะเศฐกิจ

หลายๆคนต้องพักงานหยุดอยู่บ้านอีกนานกว่าจะได้กลับไปทำงาน

หลายๆคนหยุดอยู่บ้านไม่มีงาน ไม่มีเงิน

หลายๆคนมีเวลาว่างมาก จนทำให้ฟุ้ งซ่ าน การงานก็ไม่ดี การเงินก็ไม่คล่อง

สๅรพัดปัญหามากมายที่เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิ ต ร อ ด

วันนี้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงวั ว

เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในยุคเศรฐกิจข้าวยๅก หมากแพ ง อย่างที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้

การเลี้ยงวั ว อาจจะดูไม่ไฮโซ

แต่สามารถสร้างรายได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกำ เป็นเงินเก็บ และเป็นเงินออม

เผื่อบางคนสนใจมาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ อาชีพเสริมก็ดี

เผื่อสามารถทำให้หลายๆ คนที่กำลังประส บปัญห า

ได้เจอทางออกในชีวิตก็อาจเป็นได้

ขอนำประสบกๅรณ์จากครอบครัวมาเล่ าเพื่อ เป็นแร งบันดาลใจ

และกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังท้อในชีวิต

ได้กลับมา ฮึ ดสู้ได้ อีกครั้ง เพื่อนๆสามารถประยุ กต์ใช้กับตัวเองตามความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละคน

เริ่มจากแรกเริ่ม

ซื้อวั ว เลี้ยงไว้ 2 ตั ว ตัวผู้ 1 ตั ว. ตั วเมีย 1 ตั ว

1ปี ผ่านไป มีลูก 1 ตั ว =วั ว 2 ตัว (ราค า 50,000 บๅท)

ปีที่ 2 แม่คลอ ดลูก 1 ตั ว (+ 25,000)

ปีที่3 แม่ + ลูกตั วแรกคลอลูก 2 ตั ว (50,000)

ปีที่4 แม่ + ลูกที่1+คลอลูก 2 ตั ว (50,000)

ปีที่5 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่ 2 คลอกลูก =(75,000)

ปีที่6 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่ 2 (75,000)

ปีที่7 แม่ + ลูกที่1+ลูกที่2 + ลูกที่ 3 (100,000)

ตอนนี้เลี้ยงวัวมาแล้วกว่า 10 ปี

อย่างน้อยๆปีละ 100,000 บาท

จะเห็นได้ว่าวัวจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูนเรื่อยๆ

ทางครอบครัวเลี้ยงวั วเป็นอาชีwเสริมเพราะ อาชีwหลักคือ กรี ดยๅงซึ่งเป็นรายได้เข้ามาใช้ในการใช้จ่ายในแต่ละวัน

ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประหยัดได้มาก

และเลี้ยงวั วไว้เป็นเหมือนเงินออม ทรัwย์สินที่สะสมหากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก็สามารถข ายวั วได้

ตล าดวั วยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ราคาไม่มีการลดลง ยิ่งไว้นานยิ่งราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากในชนบทจะมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่มาก

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จะเลี้ยงวั วแบบปล่อยตามทุ่งนา มีทั้งฟางข้าว ต้นหญ้าเป็นอาหาร

แต่ในช่วงปลูกข้าวประมาณ 5 เดือน จะเลี้ยงวั วในสวน

ซึ่งจะปลูกต้นหญ้าไว้ให้วั วกินในช่วงปล่อยไม่ได้เนื่องเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว จะวนเวียนแบบนี้ทุกๆปี

เห็นไหมคะ การเลี้ยงวั วถือเป็นการออมเงินไว้เมื่ออย ากได้เงินก้อน ก็สามารถหยิบยื มมาใช้ได้ง่ายๆ

“นี่แหละชีวิตบ้านทุ่ง ขอแค่พอใจในสิ่งที่มี

ไม่ใช้จ่ายเกินตัว อยู่อย่างพอดี แต่มีเงินเก็บ..”

ไม่สำคัญคุณจะอยู่นานแค่ไหน แต่คุณมีชีวิตดีแค่ไหนเป็นสิ่งสำคัญ

ขอบคุณ : ชีวิตบ้านทุ่ง

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …