Home เกร็ดความรู้ 6 วิธีใช้เคียร์หนี้ ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น รู้จักยืมต้องคืนให้เป็น เข้าใจเขาเข้าใจเรา.

6 วิธีใช้เคียร์หนี้ ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น รู้จักยืมต้องคืนให้เป็น เข้าใจเขาเข้าใจเรา.

6 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิธีใช้เคียร์หนี้ ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น รู้จักยืมต้องคืนให้เป็น เข้าใจเขาเข้าใจเรา.
1

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว

ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่าสร้างความเดื อด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอดีต

แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

2. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียว

คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ

ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญๅติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือ

จึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่

และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ ด ข าด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลา

หากคุณยังติดขั ดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญ าติเสมอ การหายเข้ากลี บเมฆ

คุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

4. สำรวจข้อผิ ด พล าดในอดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข

อย่างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

5. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า “หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้ว

ยังไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไร

หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ย

เอาเวลาที่มานั่งเครี ยดนั่งกุม ขมั บมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอกคุณเลยว่า

ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

“แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติ

และพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้หนี้ที่ทำแล้ว

จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคง

ให้ตัวเองและครอบครัวได้..”

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …