Home ข้อคิด 5 เหตุแห่งความจน ที่คุณตั้งใจสร้าง แบบที่ไม่รู้ตัว มันก็ทำให้ชีวิตผลิกผันจากความสบาย มาเป็นความเครี ยด

5 เหตุแห่งความจน ที่คุณตั้งใจสร้าง แบบที่ไม่รู้ตัว มันก็ทำให้ชีวิตผลิกผันจากความสบาย มาเป็นความเครี ยด

5 second read
ปิดความเห็น บน 5 เหตุแห่งความจน ที่คุณตั้งใจสร้าง แบบที่ไม่รู้ตัว มันก็ทำให้ชีวิตผลิกผันจากความสบาย มาเป็นความเครี ยด
0

การเงิน ที่ทำให้คนเราอดทนทำงาน เพื่อดำรงชีวิต แต่แล้วก็เจ้าตัว”การเงิน” มันก็ทำให้ชีวิตผลิกผันจากความสบาย

มาเป็นความเ ค รี ย ด ที่ต้องหาเงินเพิ่ม

วันนี้ เราจึงมี 5 ข้อสำคัญ ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ที่คนชอบทำด้วยความไม่รู้ มันคือความจริงหรือไม่ อย่างไร

1. ฉันต้องมีรถ เมื่อเรียนจบ

คุณควรคิดใหม่เลย มู ลค่ารถยนต์นานวันไปก็มีแต่ “ลดลง” และกลายเป็นสาเหตุความจน วัยทำงานช่วงเริ่มต้น

เป็นวัยที่มีภาระการเงินไม่มาก คุณควรนำเงินไปลงทุ นในสิ่งที่มันงอกเงย เงินคุณไม่ควรจะลดลง

เพราะถูกหั กผ่ อ น จ่ายรถ แต่หลายคนก็เลือกความโก้หรู ความสะดวกสบายกันทั้งนั้น

จึงมองข้ามความสำคัญ เรื่องนี้ไปอย่ างง่ายดาย

2. ปล่อยบั ตรเค รติด ทำล ายเค รดิ ตตนเอง

มันเสมือนเป็นการใช้จ่ายเงินอนาคต วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการซื้ อ ของ หรือใช้จ่ายเพื่อการพักผ่ อ น ตามอัธย าศัย

ไม่ใช่เป็นเงินทุ นสำรองจ่ายห นี้ก้อนอื่น ที่เรารู้กันคือ บั ตรเค รดิตมีอัตร าด อ กเบี้ ยสูง

มันคือหนึ่งสาเหตุความจน เพราะการหมุนเงินจากบัตร ไปโป๊ะหนี้ก้อนอื่น

3. ออมเงิน แต่ อม หนี้

หลายคนทำคือ การเที่ยวเล่น ใช้จ่ายเงินแบบไม่คิด บางคนที่คิดได้ก็มีการแบ่งเป็นเงินออมไว้นิดหน่อย

บางคนมองเห็นคุณค่าการเงินมากกว่านั้น จึงไม่ใช่แค่ออม แต่นำเงินนั้น ไปลงทุ นหาผลตอบแทน

ดูเหมือนจะดีอยู่นะ แต่หากขณะนั้นคุณกำลังมีภาระหนี้ อย่ าลืมนึกถึง การจ่ายเพื่อลดภาระด อ กเบี้ ยด้วย

ลองเปรียบเทียบด อ กเบี้ ยรับจากการลงทุ นและด อ กเบี้ ยจ่ายจากก้อนหนี้

เพื่อประเมินผลประโยชน์ ที่จะคุณควรจะได้ด้วยนะ

4. เพิ่มวงเงิน ใช้แบบเพลินๆ

คนจำนวนไม่น้อยเลย ที่คิดว่า การซื้ อ บ้ า นสักหลัง เพียงเก็บออมแค่ เงินวางด าวน์ก็พอ แล้วค่อยไปกู้สิ นเชื่ อบ้ า น ผ่ อ น

จ่ายธนาคารไป มากไปกว่านั้นมีความคิดว่าเงินก้อนโต คือ “เงินฟ รี” ไม่มีต้นทุ น

กลายเป็นการกู้เกินความจำเป็น เพื่อนำส่วนต่าง ไปหมุนทำอย่ างอื่น

5. อยู่ไปวันๆ หาเช้ากินค่ำ

ถ้าใครอยู่ในวงจรนี้นะ แนะนำให้ถามตัวเองว่า จะหาส่วนต่ างรายรับ-รายจ่ายให้กลายเป็น เงินเก็บได้ยังไง

ควรหาวิธีเพิ่มร ายได้ ลดรายจ่าย เพื่อระบายความเ ค รี ย ดซะ ก่อนชีวิตจะเครี ย ดไปมากกว่านี้

 

ขอบคุณ : s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …