Home เกร็ดความรู้ เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแร ง เรียนจบแล้วไม่ตกงาน เพราะโลกอนาคตกำลังเข้ามา.

เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแร ง เรียนจบแล้วไม่ตกงาน เพราะโลกอนาคตกำลังเข้ามา.

6 second read
ปิดความเห็น บน เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแร ง เรียนจบแล้วไม่ตกงาน เพราะโลกอนาคตกำลังเข้ามา.
3

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกลั วว่าจะตกงานเลย

บางอาชีพถึงขั้นบอกว่าแค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย

1. สายฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม

ไม่น่าเชื่ อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแร งมากเทรนด์การรักสุขภาพ

ของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มาก เพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร คภั ยใหม่ ๆ ที่เป็นอั น ตร าย

ถึงชีวิตจึงทำให้เกิ ดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแ พร่หลาย

2. สายแ พทย์ทางเลือก

อาชีพการแ พทย์ทางเลือกหรือ ผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรักษา

จากการใช้ธรรมช าติบำบั ด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมช าติ อย่างการรับประทานอาหาร ค ลี น

หรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบั ด และการใช้ดนตรีบำบั ด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

3. สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษี ยณ

ความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบ ากในวัยเกษี ยณ

เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งมีความต้องการเกษี ยณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่ อว่าหลายคนเบื่ อหน่าย

จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพ

ด้วยการเล่นหุ้ นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงิน และการลงทุนสำหรับวัยเกษี ยณ

มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

4. สายพัฒนาแ อ พ พ ลิเ คชั่ น

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ

ด้านดิจิตั ลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแ อ พ พ ลิเ คชั่ นได้ และหากมีทักษะ

ด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแ อ พ พ ลิเ คชั่ นใหม่ๆ

ในทางธุรกิจ สามารถตืราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

5. สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

เป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา

ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้

การันตืในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

6. สายพย าบ าลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน

ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัย พย าบ าลหรือผู้ที่มีความเชี่ ยว ช าญเฉพาะทางมาช่วยดูแล

ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแ ร งขั้นต่ำ เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า

7. สายโค้ ช ไม่โ ห ดแต่ได้ครบทุกรส

ให้คำปรึกษา ชี้แนะ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ ยวช าญแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนา

และช่วยดึงศั กย ภ าพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …