Home เกร็ดความรู้ 7 ลักษณะคนเก่งฉลาดจริงจริง คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่ สังเกตได้ไม่ยๅกเลย

7 ลักษณะคนเก่งฉลาดจริงจริง คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่ สังเกตได้ไม่ยๅกเลย

14 second read
ปิดความเห็น บน 7 ลักษณะคนเก่งฉลาดจริงจริง คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ งโ ง่ สังเกตได้ไม่ยๅกเลย
0

สังคมทุกวันนี้ดู ย าก ว่าใครรู้จริง หรือแ กล้ งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ

แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 7 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ

เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ

2. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเอง คนเก่งและฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง

คนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง

3. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริห ารเวลาได้อย่างสมดุล

4. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ทำ

และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแร ง

5. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม

คนเก่งและฉลาดในการใช้ชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง

6. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่ าว ส าร ตลอด 24 ชั่วโมง

คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ แต่ข้ อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิต

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถ ดึ ง ความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่ง

และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา

จากความรู้ ความสามารถวิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้ากว่า

“ฉลาดน้อย พูดมาก ฉลาดมาก พูดน้อย

ไม่ฉลาด พูดไม่หยุด ฉลาดสุดๆ หยุดแล้วฟัง..”

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …