Home เกร็ดความรู้ 15 วิธีทริคดีๆ การอุดรูรายจ่ายที่รั่ วไหล เงินเก็บเหลือน้อยลงหรือไม่เหลือเก็บเราทำได้สิ่งดีๆ กำลังเกิ ด

15 วิธีทริคดีๆ การอุดรูรายจ่ายที่รั่ วไหล เงินเก็บเหลือน้อยลงหรือไม่เหลือเก็บเราทำได้สิ่งดีๆ กำลังเกิ ด

6 second read
ปิดความเห็น บน 15 วิธีทริคดีๆ การอุดรูรายจ่ายที่รั่ วไหล เงินเก็บเหลือน้อยลงหรือไม่เหลือเก็บเราทำได้สิ่งดีๆ กำลังเกิ ด
0

ใครๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียว

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต กับ 15 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1. ตั้งต้นด้วยเงินออม

หลายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย = เงินออม

ซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่างมีวินัย

เราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่” เอาไว้ว่านี่คือเงินออมโดยเฉพาะ

เราควร หั ก เงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีนั้นเอง

2. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้

เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

3. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด

พลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

4. งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้อที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลัง หั ก เงินออมที่คาดหวัง ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่าย

ไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจเพราะมักจะจ่ายให้กับ

‘สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เกิ ดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละ

วันก่อน จนลืมคิดไปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

5. ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับการลดรายจ่ายค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเอง

การทำอาหารทานเองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทาน

โดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะประหยัดมากขึ้น

6. ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้ อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่

หลายคนมีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

7. ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่างฟิตเนสที่สมัครไว้เพราะอยากหุ่นดี อย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกในภายหลังได้

ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

8. หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เพราะความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย

เทคนิคง่ายๆ ในการยับยั้งชั่ งใจ เขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระด าษเล็กๆ

แปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

9. อย่าซื้อเสื้ อผ้าราคาถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้ อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุคุณภาพดี

เพราะเมื่อคุณซื้อเสื้ อผ้าราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือการตัดเย็ บไม่ดี

จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

10. อย่าบ้ าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วยรายจ่ายที่รั่ วไหล

ถ้าคุณไม่หยุด ตัวเองเลย เมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของสะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

11. สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมายจนจ่ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจ

เอาไว้ ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความบันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่างฟังเพลง ดูโทรทั ศน์ อ่ านหนังสื อ

เป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

12. เลือกบัญชีธนาคาร ด อ กเบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก หั ก บัญชีแบบอัตโนมัติ

บัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกั ง ว ลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง

13. อย่ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำ หรือลงทุนแบบ หั ก อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออม

จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้า

ธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วย

14. ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสี ยบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลั งงานแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วย

หรือลองซื้อบัตรรายเดือนของรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดยสารยิ่งราคาถูกลงไปอีก

15. อย่าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์

จะทำให้ไม่ รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงินและควรวางแผนการเกษี ยณให้เร็วที่สุด

อย่าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆ เดือน ทางที่ดี ให้ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …