Home สุขภาพ 12 อย่ๅงเตือนใจตน หากโ ค วิ ด ครั้งนี้อยู่ยๅวไปอีกหลายเดือนโดยไม่รู้กำหนด เพื่อชีวิตที่ปลอดภั ย

12 อย่ๅงเตือนใจตน หากโ ค วิ ด ครั้งนี้อยู่ยๅวไปอีกหลายเดือนโดยไม่รู้กำหนด เพื่อชีวิตที่ปลอดภั ย

16 second read
ปิดความเห็น บน 12 อย่ๅงเตือนใจตน หากโ ค วิ ด ครั้งนี้อยู่ยๅวไปอีกหลายเดือนโดยไม่รู้กำหนด เพื่อชีวิตที่ปลอดภั ย
0

1. หากพอมี จงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะย าวหรอก

2. หากไม่มีทุ น ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ งดท่องเที่ยว

หาอะไรทำที่เกิ ดรา ยได้เพิ่มหรือทดแทน สิ่งที่เสี ยไป

3. เจ้าของกิ จก าร เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ ยงอย่ าทำ ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

4. อย่ าไปโ ล ภพวกทองหุ้ น นั่นคือ กับดั กที่จะทำให้ชีวิตจม

เมื่อมีเงินคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7% หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์

5. เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่ แต่จะมีส่วนรอดหากพากันปรับตัวทัน

ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง มิเช่นนั้นจะแ ย่แน่

6. คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่ จงใช้ชีวิต

ให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7. การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง

เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

8. ขวนขวายหาความรู้ให้มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปเฉยๆ

9. รั ฐวิส าหกิจ ยังมีความสุขได้ แต่หลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลัง ต ๅ ย

และต ๅ ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝั งพวกคุณโด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว

10. ข้าร าชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐ แต่หากรั ฐล้ มเ ห ล ว คนกลุ่มแรกๆ

คือพวกคุณที่จะดับก่อน เพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการทำมาหากิน

11. ขา ยของที่ไม่จำ เป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไร ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ

12. อย่ าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ ต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้

ที่สำคัญทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยๆ กัน

สิ่งที่สำคัญคือรักษาตัวเองให้ปลอดภั ยเข้าไว้ เพื่อจะได้ไม่เสี่ ยง กับเรื่องร้ายๆ ขึ้น

ขอให้โ ช คดี ครับทุกคน อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน..

 

ขอบคุณ : R a m e t – T a n a w a n g s r i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …