Home เกร็ดความรู้ 10 วิชาสอนลูกให้เป็นเถ้าแ ก่ กล้าคิด กล้าเสี่ ยงเพื่อไขว้คว้าโอกาส..ฝึกใช้หรือนำไปสอนตนเองก็ได้

10 วิชาสอนลูกให้เป็นเถ้าแ ก่ กล้าคิด กล้าเสี่ ยงเพื่อไขว้คว้าโอกาส..ฝึกใช้หรือนำไปสอนตนเองก็ได้

6 second read
ปิดความเห็น บน 10 วิชาสอนลูกให้เป็นเถ้าแ ก่ กล้าคิด กล้าเสี่ ยงเพื่อไขว้คว้าโอกาส..ฝึกใช้หรือนำไปสอนตนเองก็ได้
0

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลาน

หรือเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิ ตวิ ญ ญ าณของเถ้าแ ก่

มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า เ สี่ ย ง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้ไม่ต่างกัน

เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆ แต่เห็นผลนี้ไปลองทำดูก็พอแล้ว

1. คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน คือ บ้าน ถ้าคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อเกื้ อหนุนให้เขาดู

ยกตัวอย่าง ถ้าคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงาน

คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่ างให้ลูกดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหน

2. สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่ างความสำเร็จไหน เกิ ดขึ้นจากน้ำพักน้ำแร ง

ของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

3. สอนให้ลูกเป็นคนดี

ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ และ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูก

โลดแล่นในโ ล กธุรกิ จได้อย่ างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่ างให้เขา

4. สอนให้เขาทำงานที่รัก

“แ พ ชชั่ น” สามารถเปลี่ยนงานที่หลายคนอาจมองว่าเหน็ ดเหนื่ อย และน่าเบื่ อให้เป็นความสนุก

และความสุขได้ หน้าที่ของคุณ คือ ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และส่งเสริม

ให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

5. สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่ างมีเป้าหมาย

ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพราะสุดท้าย

ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อย่ างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา ความอดทน

ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็ก

เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อ ย า ก ทำธุรกิจ

6. ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่ อส ารที่ดี

คุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด

ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วน เช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

7. สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแ พ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้ มรสความสำเร็จและความล้ มเ ห ล วมาแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น

คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแ พ้กี่ครั้งไม่สำคัญ เพียงแต่เมื่อล้ มแล้ว

ต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ด พล าดและอย่ าทำผิ ดซ้ำ

8. ปล่อยให้เขานิย ามความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ลูกเดิน

เพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

9. ฝึกนิสั ยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับเด็ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ อ แต่เชื่ อเถอะว่า

ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟัง

คงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

10. ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง

เปิดช่องว่างให้ลูกน้อย ได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง

ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ คุณควรปล่อยให้เขาได้ เป็นอิสระในการคิดทบทวน

เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

 

ขอบคุณ : i n c – a s e a n

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …