Home ข้อคิด 12 อาชีพ อาจจะห ายไปในไม่ช้านี้ หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้กอ ดงานไว้ให้แน่นๆ อนาคตอะไรมันก็ไม่แน่นอน

12 อาชีพ อาจจะห ายไปในไม่ช้านี้ หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้กอ ดงานไว้ให้แน่นๆ อนาคตอะไรมันก็ไม่แน่นอน

14 second read
ปิดความเห็น บน 12 อาชีพ อาจจะห ายไปในไม่ช้านี้ หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้กอ ดงานไว้ให้แน่นๆ อนาคตอะไรมันก็ไม่แน่นอน
0

เมื่อวันโลกของเราได้พัฒนาไปอย่ างก้าวกระโดดจนส่ งผลกระทบต่อหลายๆ อาชีพอยู่ในขนะนี้

และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กหล า ยๆ คนเกี่ยวกับ 12 อาชีพ

ที่กำลังจะห า ยไปในไม่ช้านี้หากวันนี้มีงานทำอยู่ให้ ก อ ดงานไว้ให้แน่นๆ ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรที่เสี่ ยงห า ยไปบ้าง

1. พนักงานไปรษณีย์

ต่อไปในอนาคตการขนส่ งทางไปรษณีย์จะมีวิวัฒนาการการคัดแยกการจัดส่งสิ่งของแบบอั ตโนมั ติ

ซึ่งส่งผลให้แร ง งานคนถูกลดจำนวน ลงอย่ างแน่นอน

2. เจ้าหน้าที่โรงงานไฟฟ้า

เมื่อโลกเรามีวิทย าการและเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นต าม

อาชีพเจ้าหน้าที่โรงงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานควบคุมไฟฟ้า หรือพนักงานตรวจสอบอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

จากแต่ก่อนที่เราต้องใช้คนควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน แต่ปัจจุบันทุกอย่ างเปลี่ยนไป

มีระบบคอมฯ ที่ทันสมัยสำหรับควบคุมเครื่องจักร ระบบแร งงาน มนุษย์อาจถูกลดจำนวนลงในอนาคต

4. เจ้าหน้าที่ประกันภั ย

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เข้าสู่ระบบออนไ ลน์กันหมดแล้ว ไม่เว้นแม่แต่การซื้ อประกันภั ยที่เราสามารถ

กรอ กรายละเอียดลงเว็บไ ซต์ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาหาถึงบ้าน อาชีพนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะห า ยไปในอนาคต

5. นักเจี ยระไ นอั ญ ม ณี

สำหรับสหรั ฐฯ อุตสาหก ร ร มอัญมณีส่วนใหญ่ผลิตที่นอ กประเทศ จึงทำให้นักเจี ยระไนอั ญ ม ณี อาจส าบ สู ญในสหรั ฐฯ

แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อาชีพนี้ยังมีให้เห็นเนื่องจากอั ญ ม ณี ยังมีการผลิตในไทยให้เราเห็นอยู่

6. บริษัทนำเที่ยว

แต่ก่อนการวางแผนการเที่ยวเป็นสิ่งที่ย าก จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวกล า ยเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู

แต่ในปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองได้ จองที่พักด้วยตัวเอง

จึงทำให้อาชีพนี้อาจกล ายเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสำคัญน้อยลงไป

7. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

อาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่หล ายๆใฝ่ฝัน

แต่ด้วยการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานที่ย ากลำบ ากอาจทำให้อาชีพนี้ห ายไป

8. คนจัด ด อ กไ ม้

ในปัจจุบันพฤติก ร ร มผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่แต่เดิมที่ต้องใช้คนจัด ด อ กไ ม้ที่มีความปราณี ต

แต่ในยุคสมัยนี้การจัด ด อ กไ ม้อย่ างประณีตได้รับความนิยมลดน้อยลง อาชีพนี้จึงมีสิทธิ์ที่จะต้องปลิ วไปในอนาคต

9. ช่างตัดไม้

ในสหรั ฐมีการตัดไม้ทำล ายป่ามากขึ้น สหรั ฐฯ จึงมีข้อ กำหนดในการจำกัดการใช้ทรัพย ากรป่าไม้

ของอุตสาหก ร ร มไม้มากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยอาชีพนี้จะหดห ายไปเพราะไม่มีต้นไม้ให้เหลือตัดแทน

10. พนักงานสื่ อสิ่งพิ มพ์

อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสื่ อสิ่งพิ มพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสื อพิ มพ์ หนังสื อทั่วไป นิตยส าร ฯลฯ

กำลังได้รับความนิยมลดน้อยลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่ ทั้ง E-book , ข่ าวอ อนไ ลน์,

การ์ตูน อ อนไ ลน์ ให้ผู้บริโภคเ ส พ ผ่านโลกอ อนไ ลน์กันมากมาย

11. ผู้ออ กแบบสื่อสิ่งพิ มพ์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทุกอย่ างถูกเปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ว ผู้ออ กแบบสื่ อสิ่งพิ มพ์อาจมีจำนวนลดลง

กราฟฟิ กดีไ ซน์หรือผู้ออ กแบบเว็ บไ ซต์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแทน

12. ผู้สื่ อข่ าวหรือผู้ประกาศข่ าว

ผู้คนให้ความสำคัญกับสื่ อ ออ นไ ลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากการข า ยโ ฆ ษ ณ าของสื่ อสิ่งพิมพ์ลดน้อยลง

ส่ งผลให้การว่าจ้ างผู้สื่ อข่ าวน้อยลงต ามไป

ทั้งหมดนี้คือ การคาดการณ์จากทางฝั่งอเมริกาส่วนทางบ้านเรารับรู้และดูเทรนด์ไว้ก็ไม่เสี ยห า ย

อันไหนตรงก็ยังพอมีเวลาขยับปรับเปลี่ยน

ขอบคุณ : s m a r t s m e, t h . w i k i p e d i a.org

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …