Home ข้อคิด ทำไมคนจีนถึงมีกิจการที่ใหญ่โต “รวยนาน” ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ทำไมคนจีนถึงมีกิจการที่ใหญ่โต “รวยนาน” ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

12 second read
ปิดความเห็น บน ทำไมคนจีนถึงมีกิจการที่ใหญ่โต “รวยนาน” ตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
0

คนจีนได้ชื่อว่า เป็นชนช าติที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือ ตัวอย่างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจ ที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า

3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้ อ สายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก

1. ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีน

อ พ ย พ หรือ ย้ าย ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด ก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมา

เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ นที่ดีที่สุด

2. คนจีนรั กษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการ งานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสั จจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต

ซึ่งการรั กษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและ

ทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

3. ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวย ของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่ างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิต

แบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ และยัง

เป็นนิสั ยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

4. คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จ ที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่ มเฟื่ อยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมี

ส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย การขย าย ธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพร าด

แต่เขาจะค่อยๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุ นขย ายด้วย

5. ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิ ด พล าดรวมถึงการขย ายที่รวดเร็วเท่ากับ

เป็นการทำให้เงิน ทุ น ไปจมอยู่กับที่แบบไม่งอกเงย คล้ายกับเป็น

การทำลา ย ตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

6.ไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้ สู ญ

เราจะเห็นตามร้านค้า ปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำ แบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด

งดเชื่ อ เบื่ อ ทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่ไม่ต้องการ ให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสด

ไม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่ อ น คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำ

ให้เสี ยเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

7. คนจีนรู้จักกระจ าย ความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็น นักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจ าย ความเสี่ ยงไปสู่การลงทุ นในรูปแบบอื่นๆ

เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุ นหรือขย าย

กิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจ าย ความเสี่ ย ง หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

8. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจในหลายๆ อุตสาห ก ร ร ม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่ง

กับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาข าย ก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้าง

ให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

9. รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอคู่แข่งมากมาย แต่ชาวจีนไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ว่าใคร

จะมองเห็นก่อนกัน อย่ าง C P ที่ดึงเอา 7 – 1 1 มาลงทุ นในประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงวงการ ค้ า ป ลี ก เมืองไทยอย่ างสิ้นเชิงนั้นคือ หนึ่งในการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

10. เทคนิคซื้ อ เมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มัก มีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม

แบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ ดังเราจะเห็นว่า คนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขาย

ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขา ถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัย

แวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

จุดเด่นของคนจีน ที่ทำให้ร่ำรวยคือ “คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ” “ต่อขย ายธุรกิจอย่ างเป็นระบบ”

ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลั วต่างๆ นานา เช่นกลัวข าดทุ น

กลั วไม่มีคนซื้ อ กลั วเป็นหนี้ ซึ่งความกลั วนี้ทำให้เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนรวย

คือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้รวยเร็วรวยทน รวยนาน

 

ขอบคุณ : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …