Home ข้อคิด 8 นิสั ยหาเงินได้มาเพียงใดก็จนอยู่ดี ควรเลิ กตอนนี้ ถ้าไม่อยๅกลำบๅกมากๆ ตอนแ ก่ตัว

8 นิสั ยหาเงินได้มาเพียงใดก็จนอยู่ดี ควรเลิ กตอนนี้ ถ้าไม่อยๅกลำบๅกมากๆ ตอนแ ก่ตัว

7 second read
ปิดความเห็น บน 8 นิสั ยหาเงินได้มาเพียงใดก็จนอยู่ดี ควรเลิ กตอนนี้ ถ้าไม่อยๅกลำบๅกมากๆ ตอนแ ก่ตัว
0

1.ไม่สนใจอนาคต

อนาคต ในเรื่องของการเงิน หลายคนสนใจ กับความสุขในวันนี้กินอิ่ม

ป าร์ตี้สนุกเที่ ยวบ่อย ใช้ให้เต็มที่ ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บ

2.ไม่สนใจหนี้

เพราะเมื่อได้เงินมา ก็มั วแต่สนุกกับการใช้จ่าย กระทั่งด อ กเบี้ ย (หนี้) ทบต้นไปเรื่อย ๆ

ในทางตรงกันข้ามคน ที่อย ากรวยจะ “กลั วห นี้ ” มาก

พวกเขา จึงให้ความสำคัญ กับ “หนี้”เป็นอันดับแรกเมื่อมีรายได้ เข้ามาก็จะรีบชำระห นี้ก่อนสิ่งอื่นใด

3. ไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงิน

หลายคนไม่เคยตั้ง “งบประมาณ” การใช้เงินเลย ซื้อเสื้ อผ้าก็จัดเต็มและสุดท้ายก็เกินความจำเป็น

เกินกำลังทรั พย์ของตัวเองและกลายเป็น“ห นี้”ในท้ายที่สุด

4. แยกไม่ออกว่าจำเป็นหรือต้องการ

คือต้องรู้ว่า สิ่งไหนจำเป็นข าดไปแล้ว จะใช้ชีวิต ไม่ได้ สิ่งไหนมี ก็ดีไม่มีก็ได้

ข าดไปแล้ว ยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่นอาหารจาน หรูเสื้ อ ผ้าแ บ รนด์เ น ม

หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้ และเอาอารมณ์ เป็นที่ตั้งอาจเป็นเหยื่อภ าพ ล วงของ “ความจำเป็น”

5. คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงิน

เลิ กผั ดวันประกันพรุ่งแล้วเริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้จะสิบร้อยพันหมื่นก็ถือว่า เราได้เริ่มต้นแล้ว

ด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้จะไม่อย ากออมก็ตาม

เพราะวินัย คือการทำสิ่งที่ “ต้องทำ” แม้จะ “ไม่อยากทำ” ก็ตาม

6. เป็นสาวกเทคโ นโ ลยี

ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์ คู่กายไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นหากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้น เพียง

แต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้อให้เต็มที่และคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ

7. ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิดหรอกถ้าคิดว่า“อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น”แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมากับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียว

8. ไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเอง

หลายคนไม่เคย แม้แต่จะจดเรื่อง “เงิน” ของตัวเอง

ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ ๆ เพียงเพราะคิดว่า เรารู้อยู่แล้ว ว่ารับจ่าย

ออมเท่าไหร่จริงอยู่ที่เราอาจรู้ ความเคลื่อนไหว เงินที่เข้า-ออกในกระเป๋าแต่นั่นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆ เท่านั้ น

หลายคนไม่เคย แม้แต่จะสนใจและนั่นก็เป็น “รูรั่ว” เล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบ ยิ่งใหญ่ ต่อสถานะการเงิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …