Home ข้อคิด 10 ข้อนี้ดูได้ง่ายๆ มาก ความเก่งและความสามรถ เธอคนนี้แข็งแกร่งมาก

10 ข้อนี้ดูได้ง่ายๆ มาก ความเก่งและความสามรถ เธอคนนี้แข็งแกร่งมาก

4 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อนี้ดูได้ง่ายๆ มาก ความเก่งและความสามรถ เธอคนนี้แข็งแกร่งมาก
0

1. พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกัน

กับคนอื่นผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

2. พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโ ฟกั สกับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปล ง ทุ น เพื่อให้งอกเงย

3. พวกเธอไม่มั วแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิ ศเลอดั่ งนางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่ อว่าถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง

4. พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี ที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวัน

5. พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจ

ในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสี ยไม่ได้

การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

6. พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แ พ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำ อดหลับ อดนอนเพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่างช าญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน

7. พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนักและมีความรับผิ ดชอบ

ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและ

ครอบครัวอย่างไม่เสี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแ ต ก แยกไม่มีความสุข

8. พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูง ไม่แ พ้ใครและบ่อยครั้งเหนือกว่าเสี ยอีก

ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

9. พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากข าดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มั วอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลั วว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

ขอบคุณ : m e e r u k

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …