Home ข้อคิด คน 5 ประเภทที่ไม่ควรคบ จะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรด้วยหรือไม่

คน 5 ประเภทที่ไม่ควรคบ จะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรด้วยหรือไม่

4 second read
ปิดความเห็น บน คน 5 ประเภทที่ไม่ควรคบ จะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรด้วยหรือไม่
0

ในตำราพิชั ยยุทธของขงเบ้ง ได้เขียนถึงคน 5 ประเภท ที่ไม่ควรคบ โดยเรียกว่า “ค น ห้ า ชั่ ว”

ซึ่งคนเหล่านี้ เป็นคน ชั่ ว ที่มีความเจ้าเล่ห์ หาความจริงใจไม่ได้ ไม่ซื่อสั ตย์ และไ ร้ศี ลธรรม

1. สร้างเรื่องเกินจริง

คนที่ชอบสร้างเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปมาก อาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องเข้ามาเองบ้าง

และแ พร่เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิ ดไปไกล เป็นคนที่ไม่ควรคบไว้มากที่สุด

2. คอยแต่จับผิ ดคนอื่นตลอดเวลา

คนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิ ดของคนอื่น จากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ส ร้ า ง ค ว า ม วุ่ น ว า ย ให้เกิ ดขึ้น

แต่ความผิ ดของตัวเองกลับมองไม่เห็นสักครั้ง และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

3. คนที่ชอบประจบสอพลอ

คนที่มีนิสั ยคอยเอาใจแต่คนที่มีผลประโยชน์ หรือทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ หรือแม้แต่การติดต่อกับ

ศั ต รู ของฝั่งตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ ยอมทำทุกอย่ างเพื่อเอาตัวรอด

4. คอยเรียกร้ องความสนใจ

คนประเภทนี้จะชอบทำพ ฤ ติ ก ร ร มที่แ ป ล กแ ตกต่างไปจากขนบธรรมเนียบในสังคม

เพื่อสร้างความโดนเด่นให้คนอื่นหันมามอง หรือหันมาสนใจ โดยมักจะใช้วิธีการที่ดู รุ น แ ร ง หรือสร้างความ เ ดื อ น ร้ อ น ให้คนอื่น

5. ชอบแบ่งพ ร ร คแบ่งพวก

ชอบหาวิธี ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี ฝ่ายตรงข้าม หรือคนนอกกลุ่มตัวเองเพื่อให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่น

เพื่อเป็นการ ทำ ล า ย และหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดเวลา

ขงเบ้ง ได้กล่าวไว้ว่า…

“ฉลาด…แต่เข้าข้างคนผิ ด ชีวิตก็ บั ด ซ บ

ฉลาด…แต่เข้ากับใครไม่ได้ ก็ไ ร้ประโยชน์

ฉลาด…แต่ข าดคุณธรรม ไม่ทำให้เจริญ”

การเลือกคบคนดี มีแต่จะนำความสุขมาให้เราได้เสมอ..

ดังนั้นการจะคบใคร ควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่จะผูกมิตรด้วยหรือไม่ ไว้ใจได้หรือเปล่า

ขอบคุณ : s a m k o k 9 1 1

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …