Home ข้อคิด ถ้าอยากเก่ง อยากดูดีมากขึ้น คุณสมบัติ 9 ข้อที่คุณต้องมี และต้องทำให้ได้นะ

ถ้าอยากเก่ง อยากดูดีมากขึ้น คุณสมบัติ 9 ข้อที่คุณต้องมี และต้องทำให้ได้นะ

9 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าอยากเก่ง อยากดูดีมากขึ้น คุณสมบัติ 9 ข้อที่คุณต้องมี และต้องทำให้ได้นะ
0

สมัยนี้ดูดีอย่างเดียวคงไม่พอ มันต้องและฉลาดด้วย ถึงจะอยู่ได้อย่างสง่า และมีความสุข การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

และได้ลองลงมือทำ คือหนึ่งในวิธีพัฒนาตัวเอง ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเก่งเลย หรือเป็นคนที่เก่งทุกเรื่อง

ทุกอย่างต้องมาจากการเรียนรู้ ฝึกฝนและการที่เราจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นได้นั้น

1. การที่เรา ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง คนที่ประสบความสำเร็จทุกๆ คนจะมีจุดเด่น ที่คนจะพูดถึงเช่น เมื่อพูดถึง S t e v e Jobs จะนึกถึงนวัตกร ร ม

การเปลี่ยนโลก มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ละคนมีจุ ดอ่อน-จุ ดแข็งเสมอ จงค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการอะไรคือสิ่ง ที่ทำได้เพราะหากคุณหาเจอแล้ว ก็จงตั้งเป้าหมายไปว่า

เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหม าย รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอน

2. อยู่ใกล้ๆ คนเก่ง

“ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ า น ผู้คนที่คุณพบ บ้ านที่คุณอยู่” ฉะนั้น คุณอย ากเป็นคนเก่งคุณควรหาใครที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่าคนนั้น ต้องอายุมากกว่า

ประสบการณ์กว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากเขาคอยอยู่ใกล้คนเก่งศึกษา เรียนรู้จากเขา ถ้าเป็นคนที่บริษัทคุณอาจ เรียนรู้งานจากเขาแบบ

Work Shadow ก็ได้ มันจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้น ภายในเวลาไม่นานนัก

3. สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้

เพราะ “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้” และการจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนเช่นนี้ ที่องค์ความรู้ เพิ่มขึ้นมหาศ าลมากมายทุกวัน จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือ การสร้าง เครือข่ายในการเรียนรู้ แบบชุมชนนัก ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่ดีๆ จงถ่ายทอด ส่วนเรื่องที่เป็นจุดอ่ อนจงเรียนรู้

อย่าหวง ยิ่งเราถ่ายทอด เรายิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้

นี่แหละ คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นได้

4. มุ่งมั่น อดทน

เพราะความเก่งหาใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง คนที่เขาเก่งระดับโลกพวกเขาล้วนมาจาก การฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า ในระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ

ทำให้อย ากล้มเลิก แต่ถ้ายังอย ากสำเร็จอยู่ เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟ

รีหรอก อย ากสำเร็จ อย ากเก่ง ก็ต้องพย าย าม

5. อย่ากลั ว การที่ได้งานย าก

ความสามารถที่ปร าศ จากโอกาส คือความสู ญเปล่า เพราะคนเรามีโอกาส หลายอย่าง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้นได้ โอกาสที่ได้เจอนายดี

แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุนโอกาสที่ได้ทำงาน ที่ท้าทาย งานย าก งานเช่นนี้จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น คนเราจะเรียนรู้เติบโตตามโจทย์ ที่เจอในชีวิต ฉะนั้น อย่ากลั ว งานย าก

อย่ากลัวงาน ที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานพวกนี้จะทำให้คุณเก่ง เหนือกว่าคนอื่นได้อย่างไว

6. มีทักษะ มีพื้นฐาน

เพราะมีคนกล่าวไว้ว่าทักษะที่ทำให้สามารถ ไปไหนมาไหน ในโลกใบนี้ได้มี 3 สิ่งคือ

1. การทำอ า ห า ร ไปที่ไหนก็มีกินตลอด ไม่อดต ๅ ย

2. การเล่นดนตรี ที่นอกจากจะคล ายเ ค รี ย ดแล้ว มันสามารถช่วยหาร ายได้ได้

3. การมีทักษะภาษ าอังกฤษที่ดี เพราะคนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤ ษสื่ อ ส า ร แต่ในยุคนี้

ต้องเพิ่มทักษะด้านไอทีไปด้วย ทุกวันนี้แทบจะทุกอย่าง ล้วนเป็นดิจิตัลไปหมดแล้ว และใช้สมาร์ทโฟน

ในการหาข้อมู ลต่างๆ หากคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษ าและไอที จะทำให้คุณได้เปรียบ สำหรับการทำงาน

7. มีทัศนคติที่ดี ต่อสิ่งต่างๆ

ฐานความคิด ที่จะทำให้คุณเก่ง คือแพ้ได้แต่ต้องลุกได้เช่นกัน เพราะคนเราไม่ จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง

ผิดพล าดได้แต่ ต้องเรียนรู้และพย าย ามฟื้นตัวให้ไวจากนั้น ก็กลับมาเดินต่อ ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ต่อไปนะ

8. เป็นคนใฝ่รู้ เป็นหน อ นหนังสือ

เพราะคนเรามีต้นทุ นความรู้ที่ต่างกัน เราทุกคนเพิ่มเติมความรู้ ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่าย ที่เราทำได้คือการอ่ า นหนังสือเพราะการอ่ านหนังสื อทำให้เราเก่ง และฉลาดขึ้นได้จริง

และสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าเป็นประจำ ฉะนั้นแล้ว ลองถามตัวคุณเองดูว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ านหนังสื อหรือยัง แต่ละเดือนอ่ าน หนังสือไปกี่เล่ม

หากมีคนถามคุณว่าหนังสือที่คุณรัก คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำเขาได้ไหม

9. มีคุณธรรมเป็น ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

เพราะคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องมีจุดยืน ในการดำเนินชีวิตด้วยมันจึงจะเหมาะสม เพราะคนเก่งๆ ที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย ากมาก เพราะสิ่งที่จะทำให้ความเก่ง

ของเราเป็น ที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือ หลักยืนในการดำเนินชีวิต

คือ คุณธรรม ความดีงาม ในวันนึงหากคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบ าก ก็ลองถามตัวเองว่า อะไรคือจุดยืน ของคุณนะ

ขอบคุณ : บ ว ร นั น ท์ทองกลยา

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …