Home Uncategorized กุญแจ 3 ดอกที่จะพาเราสู่ทางออกของชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

กุญแจ 3 ดอกที่จะพาเราสู่ทางออกของชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

0 second read
ปิดความเห็น บน กุญแจ 3 ดอกที่จะพาเราสู่ทางออกของชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
0

ด อ กที่หนึ่ง : ยอมรับ

ด อ กที่สอง : แก้ไข

ด อ กที่สาม : ปล่อยวาง

ถ้ายอมรับไม่ได้ จงลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็จงปล่อยวางคนที่มองโ ล กในแ ง่ดี คิดแต่จะหัวเร าะ จนลืมความอ า ฆ ๅ ต

คนที่มองโ ล กในแ ง่ร้ๅย คิดแต่จะอ า ฆ ๅ ต จนลืมหัวเร าะไป

บทเรียน จากชีวิต วัย 40 ปี

1. ทำสิ่งที่มีความสุขให้ถึงที่สุ ด จะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารอร่อย รูปถ่ายสวยๆ ดนตรีเพราะๆ

2. อะไรเก่าก็เปลี่ยน อะไรขๅดก็หามา อะไรมีเยอะก็ให้ผู้อื่นบ้าง

3. สำร ว จ ตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มเกินความสามารถที่มีอยู่แล้ว

4. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน มันคือหนทางแห่งสันติในหัวใจ

5. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอดเพื่อผ่อนพัก

6. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริ ง ใจให้ออก เพื่อป้องกันความผิ ดหวังของเรา

7. ถ้าไม่ช อ บ สิ่งใด อย่าเสี ยเวลาบ่น จงทำให้เป็นสิ่งที่ชอบซะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็จงออกมา เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าดีกว่า

8. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสี ยเวลา สิ่งใดสู ญ เปล่า เมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควร แล้ววางมือจากสิ่งสู ญ

9. อย่ าฉลาด จนตัวเองไม่มีความสุข

10. คำหวานมักไม่จริง แต่เราเค ลิ้ ม เพราะอย ากให้มันจริงตามที่เขาพูด

11. หากพยๅยๅม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้ แค่เรามีความสุขก็พอแล้ว

12. ความฉลาดจะมีประโยชน์เมื่อทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น

13. ร่วมมือกับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ

14. เราอาจจะผิ ดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอ

15. ควรมีของไว้ใช้ มิใช่ไว้โ ชว์ จงมีชีวิตที่ได้ใช้ ไม่ใช่ได้โ ชว์

16. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจสนใจ สิ่งนั้นจะหยิ บยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา

17. อนุญาตให้ตัวเองขิ้เกียจบ้างในบางวัน

18. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเรา เขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

19. ส่องกระจกบ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นรอ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินไป นั่นมันแค่จินตนาการของเรา

20. ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่งตอนหิว และถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้ หากเก็บไว้หมด ช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมา ลิ้ ม ร ส เลย

 

ขอบคุณ : อ่ านสนุก

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …