Home ข้อคิด 8 ลักษณะของผู้หญิงมีบุญ วาสนาดี จิตใจดี อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข

8 ลักษณะของผู้หญิงมีบุญ วาสนาดี จิตใจดี อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข

0 second read
ปิดความเห็น บน 8 ลักษณะของผู้หญิงมีบุญ วาสนาดี จิตใจดี อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข
0

หลายๆ คนอาจยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ วาสนาดี เขามีลักษณะแบบไหนกันนะ บางทีคุณเอง

ก็อาจจะมีเหมือนกันใน 8ลักษณะนี้ มาเช็คตัวเองดูกัน

1. ไม่คิดที่จะทำเรื่องที่ไม่ดี

คนมีบุญ บุญจะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญ ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้

เป็นคนที่มีความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี ผิดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ลับ หรือที่แจ้งก็ตาม เขาจะรู้สึกละอายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ไม่ดีที่ได้กระทำลงไป

2. เป็นคนไม่คิดมาก

คนที่มีบุญส่วนใหญ่นั้น เขาจะรู้สึกปล่อ ยวาง ไม่เอ าเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดวนให้มันป วดหั ว

มันจะแปรสภาพให้กลายเป็นคนที่สะอาด มีความสว่างอยู่ในตัว

มีความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบความไม่ฟุ้ งซ่ าน ไม่คิดเป็นทุ กข์ ความคิดทุกๆ

สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในกายและใจ

3. ไม่เคยที่จะกลัว

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลบุญเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนเข้มแ ข็ง คนกล้าหาญด้วยฤทธิ์ของบุญ

ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคและปั ญหาที่เกิด เพราะมีความมั่นใจ ในความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้ที่มีบุญเมื่อคิดได้

เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

4.ไม่จำเป็นต้องบ่น

ผลแห่งบุญเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริง

เข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและผู้อื่น จะรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของชีวิตขึ้นอ ยู่กับอำนาจบุญที่ได้ทำไว้

5.อดทนได้ และอดทนเป็น

ผลบุญเหล่านั้นจะกลับกลายแปรสภาพให้เป็นพลังงานที่เข้มข้นต ามกำลัง ทำให้เรานั้น เป็นคนที่มีความอ ดทนสูงขึ้น

มีความคิดที่ดีขึ้น ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รคใดๆทั้งสิ้น

เริ่มเห็นโอ กาส และความสำเร็จในหนทางข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอย่ างเกิดขึ้นได้จาก ความอ ดทน และอ ดทนอย่ างมีความสุข

6. สงบเป็นก็เย็นได้

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นสิ่งที่ไร้สาระในสิ่งที่กำลังทำ จะเกิดอะไร ก็แล้วแต่ จะต้องเป็นคนที่มีความสงบได้

7.ปล่อยวางได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญที่คุณมีก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนที่รู้จักการปล่อ ยวางต ามกำลังและศรัทธาของตัวคุณเอง

ไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่ างไว้คนเดียว จะก้าวผ่านอุ ปสร รคข้างหน้าไปได้ ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง รู้แจ้งเห็นจริง

8.เป็นคนที่รอได้ คอยเป็น

เมื่อเรามีบุญแล้วผลบุญเหล่านั้นก็จะแปรสภาพให้เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น

มีความยื ดห ยุ่นต ามกำลังศรัทธาบุญ ไม่ใ จร้ อน ไม่ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสในชีวิต

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …