Home ข้อคิด ข้อคิดเตือนใจ จงท่องเอาไว้ 10 ข้อ หากวันหนึ่งต้องพบม ร สุ มชีวิต

ข้อคิดเตือนใจ จงท่องเอาไว้ 10 ข้อ หากวันหนึ่งต้องพบม ร สุ มชีวิต

0 second read
ปิดความเห็น บน ข้อคิดเตือนใจ จงท่องเอาไว้ 10 ข้อ หากวันหนึ่งต้องพบม ร สุ มชีวิต
0

หากวันใดวันหนึ่งที่คุณพบเจอปั ญห าที่ถ าโถมเข้ามาในชีวิตคุณ จนทำให้คุณรู้สึกท้ อแท้ต่อชีวิต ขอเพียงแค่คุณจดจำข้อคิดเตือนใจเหล่านี้ไว้ และ จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1. จงพย าย ามมองหาสิ่งดีๆ ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใด ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงาม ตามที่คุณวางแผนไว้หรอก หากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น!!

2. บางครั้งสิ่งร้ าย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเ ล วร้ าย และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

3. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรๆ จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย ๆ และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี พอและครบถ้วนแล้ว

4. ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุ ก ข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า

โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี มันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพลิกวิก ฤ ตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

5. ให้จําไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งทีดีที่สุดนั้น ถึง คุณจึงไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือการก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6. ลองนับลมหายใจเข้าออกของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เพราะมีอีกหลายคนที่นอนหลับไปแล้วไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกเลย เมื่อทุกอย่ างผิ ดพล า ดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นฝันร้ า ย คุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

7. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไร จงลุกจากที่นอนแล้วรีบเก็บที่นอน เพราะการเก็บที่นอนนั้นเป็นการต อ ก ย้ำ ว่า อย่ างน้อยๆเช้าวันนี้คุณก็ทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่ าง และมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอย ากทำสิ่งอื่นๆต่อไปอีก หากวันนี้มันแ ย่ จริงๆ ตอนเย็นที่คุณกลับมาบ้านล้ มตัวลงนอน อย่ างน้อยก็ยังมีที่นอนที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียนเรียบร้อยรอคุณอยู่

8. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพ ลิ กผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจําไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริงๆ แล้วคุณมี อิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้นจงอย่ าให้ความเป็นจริงทำหม ดกําลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เ สี ยซะเปล่า จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ ายๆทิ้งไป บางครั้งเราก็ชอบ สร้างปั ญ ห าทีไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักสมอง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง ปล่อยให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่ างกําลังผิ ดพล าดจริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากกันนะ?”

10. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลย เราก็แค่แก ล้ งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณเครี ย ดกับชีวิต ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอก ดังนัน ถ้าหลาย ๆ อย่ างผิ ด พ ล า ด จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนอยู่บนเรือลําเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …