Home ข้อคิด แนวคิด10 ข้อ สอนลูกให้ได้ดี เติบโตไปจะได้ไม่ลำบาก รู้จักเอาตัวรอด

แนวคิด10 ข้อ สอนลูกให้ได้ดี เติบโตไปจะได้ไม่ลำบาก รู้จักเอาตัวรอด

6 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิด10 ข้อ สอนลูกให้ได้ดี เติบโตไปจะได้ไม่ลำบาก รู้จักเอาตัวรอด
0

เมื่อภร ร ย าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (เผิงลี่หยวน) ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ

เรื่องคะแนนสอบเอ็นทรานซ์ คะแนนสอบของลูก ไม่ได้มีความสำคัญ เทียบเท่ากับการสอนให้

ลูกรู้จักสำนึกในบุ ญ คุณรู้จักเรียนรู้การ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ลูกจะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเ งิ นทอง การที่จะให้

ทรัพย์สินแก่ลูกหลาน ทำไมไม่คิดจะสร้ า งลูกให้กลายเป็นทรั พ ย์สินล้ำค่าเล่า

นั่นคือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม

เราควรที่สอนให้เขารู้จักเอาตัวรอดมากกว่า ซึ่งปัจจุบันโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

พ่อแม่ยุคนี้ อย ากให้ลูกมี “พัฒนาการและความพร้อมรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม”

มากกว่า “พัฒนาทางด้านสมองดีขึ้นเป็นอัจฉริยะ” เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นการเก็บสะสมทรั พย์สินมหา ศ า ลให้กับลูกหลาน

ไม่สามารถเทียบเท่า กับการให้ข้อคิดดีๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้

1. ลูกรัก..หากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ม ส่วนอีกถ้วยหนึ่ง ใช้ทำความสะอาดใบหน้า และชุดชั้นในของลูก

2. ลูกรัก..ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ก็จงเป็นคนดีมีเมตตา

โปรดจำไว้ว่า การมีจิตใจดี ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับ ความคุ้มครองดูแลอย่ า งดีที่สุด จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

3. ลูกรัก..ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหาร

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลป ร น นิบัติคนอื่น แต่เมื่อคราที่คนที่รักลูก ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก

ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้

4. ลูกรัก..ลูกจะต้องมีพื้นที่ เป็นของตนเอง

ต่อให้มีแค่ 5 ตารางเมตรก็ตาม เพราะตอนที่ลูกทะเ ล าะกับคนรักและฉุ นโก ร ธเดินออกมา

ก็ไม่ถึงกลับร่อน เ ร่ไปตามถนน พบเจอกับคนไม่ดี สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อตอนที่ลูกใจร้ อ น

ก็จะมีสถานที่ ที่ ทำให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ในมุมนั้น

5. ลูกรัก..ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ ขั บรถ

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะตำแหน่งหน้าที่ เพราะเช่นนี้แล้ว ลูกก็จะสามารถไปในทุกๆ ที่

ลูกอย า กไปทุกเวลา ไม่ต้องไปขอร้ อ งใคร

6. ลูกรัก..ลูกจะต้องเข้าเรียนมหาวิทย าลัย

และต้องเป็นมหาวิทย าลัยที่ได้มาตรฐาน นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐ า นะการศึกษา

ในชีวิตคนเราจำเป็นต้องผ่าน ประสบการณ์ในมหาวิทย าลัยสัก 3-4 ปี ซึ่งเป็นชีวิตที่

ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ การอบรมบ่ม เพาะให้มีสติปัญ ญ า ความนึกคิดและ

การใช้เหตุผล

7. ลูกรัก..ลูกรู้หรือไม่ ฝาก ร อ ยเท้าไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุข หากเดินไปได้ไม่ไกล ให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไป

8. ลูกรัก..เมื่อไปยังสถานที่ไกลๆ

จำไว้ว่า..นอกจากจะต้องนำกล้องถ่ า ยรูปไปแล้ว ก็ต้องนำปากกาและกระด าษไปด้วย

วิวทิวทัศน์นั้นเหมือนกัน แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้น ไม่สา ม ารถกลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีก

9. ลูกรัก..เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้

เมื่อโตขึ้นจะต้อง มีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิต ที่เจริญก้าวหน้าอย่ า งมีคุณภาพ

10. ลูกรัก..รอยยิ้ม ความสง่างาม ความมั่นใจ

นั้นเป็นท รั พ ย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากมีสิ่งเหล่านี้ ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ า ง

ขอบคุณ : t o u r – t a k j a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …