Home ข้อคิด 4 พฤติกร รมน่าเสี่ ยงที่ควรเลี่ ยงหากวันนี้คุณยังทำงานได้อยู่ จงรู้จักออมเพื่อวัยเกษี ยณให้ได้มากๆ หากไม่อยๅกเกษี ยณอายุแบบยๅกไ ร้

4 พฤติกร รมน่าเสี่ ยงที่ควรเลี่ ยงหากวันนี้คุณยังทำงานได้อยู่ จงรู้จักออมเพื่อวัยเกษี ยณให้ได้มากๆ หากไม่อยๅกเกษี ยณอายุแบบยๅกไ ร้

6 second read
ปิดความเห็น บน 4 พฤติกร รมน่าเสี่ ยงที่ควรเลี่ ยงหากวันนี้คุณยังทำงานได้อยู่ จงรู้จักออมเพื่อวัยเกษี ยณให้ได้มากๆ หากไม่อยๅกเกษี ยณอายุแบบยๅกไ ร้
0

ในทุกๆ วันนี้ ประชากรโลกกำลังชร าภาพมากขึ้น อายุไขเฉลี่ยย าวนานมากขึ้น

เพราะเทคโนโลยีทางการแพ ทย์ที่ช่วยให้มนุษย์ สามารถต่อกรกับโร คภั ยไ ข้เจ็ บต่างๆ

ได้อย่ างไม่ย ากเย็นนัก ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณจะมีเวลาย าวนานขึ้นในช่วงของบั้นปลายชีวิตหลังเกษี ยณ

และหมายความว่าหากคุณต้องการเกษีย ณอย่ างสบายๆ คุณควรมีเงินเก็บอยู่มากพอสมควรนั่นเอง

และบทความนี้เกี่ยวกับ 4 พฤติกร รมเสี่ ยง ที่อาจนำไปสู่การ เกษี ยณอายุ ที่ไม่สวยหรูมากนัก เพื่อที่คุณจะได้แก้ไขได้ทัน

1. ออมเงินไม่เพียงพอ

ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่ได้ออมเงินเลย แต่ออมเเล้ว อาจจะจำนวนไม่มากพอ ตัวอย่ างเช่น

บางคนออมเงินก็จริง แต่เก็บเงินออมไว้ในส่วนของที่เรียกว่า “กองทุนเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งผิ ดหลัก เพราะกองทุนสำหรับการเกษี ยณ

ควรเปิดบัญชีแยกไว้ต่างหากเลย เพราะหากกันไว้ที่บัญชีฉุกเฉิ นแล้ว หากมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิ ดขึ้น เงินก็จะถูกนำมาใช้ และทำให้แผนการออม

เพื่อเกษียณถูกรบกวน ดังนั้น แยกกันให้ชัดเจนเลยดีกว่า

2. ลืมกันเงินสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน

บางทีในขณะที่เราวางแผนออมเงิน เพื่อการเกษี ยณนั้น เรามุ่งเป้าหาเงินสำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนไป มากเกินไป

แต่เราลืมไปว่ายังมีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าสำคัญเช่นกัน อย่ าง ค่า น้ำ ค่า ไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าอินเ ทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้ หากคุณมารู้ทีหลัง

อาจจะทำให้แผนการท่องเที่ยว รอบโลกของคุณในย ามเกษี ยณ ต้องได้รับผลกระทบได้ ดังนั้น อย่ าลืมกันเงินส่วน นั้นไว้เสี ยแต่วันนี้

3. กลั วที่จะลงทุน

คุณเป็นคนหนึ่งหรือ เปล่าที่ไม่เคยลงทุนเลย เพราะกลั วว่าคุณจะต้องข าดทุน และเสี ยเงินต้นที่คุณเก็บหอมรอมริบมา

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำ อสังหาริมทรั พย์ พันธบัตร คุณไม่เคยแ ต ะเลย และนอนว่าเราจะต้อง

ใช้เงินที่เราหามาย ากเย็น อย่ างระมัดระวัง แต่คุณสามารถแบ่งส่วนมาลงทุนได้ และจำไว้ว่า

คุณสามารถหาที่ปรึกษาเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกัน หากคุณไม่มั่นใจที่จะลงทุนเอง

4. บริหารหนี้สินผิ ด พล าด

การจ่ายเงินซื้อของแพงๆ คุณอาจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราก็สามารถใช้บั ต ร เ ครดิ ต และเข้าร่วมโปรแกรม

ผ่อนสินค้าที่มีได้ แต่กระนั้นคุณจะมั่นใจได้ อย่ างไรว่าบั ตร เ ครดิ ตที่คุณใช้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณแล้ว

อย ากจะทิ้งท้ายไว้ว่า การเกษี ยณอายุพร้อมเงินไว้ใช้ มากมายไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ถ้าคุณเก็บออมอย่ างถูกวิธี และเริ่มเสี ยแต่วันนี้ จำไว้ว่า ออมก่อน รวยก่อน อย่ าให้เวลาผ่านไป โดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลย

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …