Home ข้อคิด ทัศนคติของหัวหน้าที่เก่งทั้งเรื่องบริหารงานและการบริหารคน

ทัศนคติของหัวหน้าที่เก่งทั้งเรื่องบริหารงานและการบริหารคน

8 second read
ปิดความเห็น บน ทัศนคติของหัวหน้าที่เก่งทั้งเรื่องบริหารงานและการบริหารคน
0

หัวหน้าที่เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้งสมอง และหัวใจควบคู่กันไปในการบริ หารงาน

ทักษะ 5 ข้อนี้

1. มีวิสัยทัศน์ยึดมั่น ในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดีคือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อพัฒนาองค์กร ให้เดินไปข้างหน้าซึ่งแน่นอน ว่าในระหว่างทางของ

การทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมาย ที่อาจจะทำ ให้คนใน ทีมเกิดความสับสน และลังเลใจในการปฏิบัติ

งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่น ในเป้าหมาย สามารถให้คำแนะนำและดึงลูกทีม ให้กลับเข้ามาเดินไปตาม

แนวทาง ที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อย่างที่องค์กรต้องการ

2. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เองได้ทุกอย่าง

ในทุกหน้าที่เพราะงานใหญ่คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังหัวหน้างานที่ต้องไว้ใจ

ปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถ ตามความเหมาะสม หรือใช้คนให้ เป็น

ให้เหมาะกับงาน

3. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์สื่อสารได้อย่างถูกต้องตรง

ประเด็น และที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูงทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับมองเห็นเป้าหมาย ที่มีร่วมกัน

และมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการทำงานย่อมต้อง มีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิค

หรือปัญหาจากตัวคนหัวหน้างานที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา แบบพร้อมเผชิญหน้าไม่ปล่อย

ให้ปัญหาค้างคา สะสม จนย ากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย ของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่งในเรื่อง ผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจเข้าใจและปารถนาดีต่อลูกทีมด้วย

ความจริงใจเพราะผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่งแต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจถึงความรู้สึก

ของลูกทีมก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสียกำลังใจและถอดใจในการทำงานไปในที่สุดทักษะ

เบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้ อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบหรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ

ซึ่งแน่นอนหากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลักปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัว

เองให้พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริง ที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคนจนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้

 

ขอบคุณ : m-a c a d e m y i n t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …