Home ข้อคิด 10 เทคนิคเลี้ยงลูก เก่งทั้งด้าน EQ และ IQ (พ่อแม่ต้องรู้)

10 เทคนิคเลี้ยงลูก เก่งทั้งด้าน EQ และ IQ (พ่อแม่ต้องรู้)

12 second read
ปิดความเห็น บน 10 เทคนิคเลี้ยงลูก เก่งทั้งด้าน EQ และ IQ (พ่อแม่ต้องรู้)
0

1. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

การปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลก็จะช่วยให้

เด็ กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ

หรือโดนเพื่องแกล้ งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหา

ด้วยตัวเองดูบ้างนั่นเอง

2. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะและกิจกร ร มต่าง ๆ

การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์และ

พฤติก ร ร มของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสี ยให้ลูกนั้น

ได้เห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกได้

ด้วยเช่นกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะ

ทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว พ่อแม่ควรมีความสุขและอารมณ์

ดีก่อนจะได้เผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขไปสู่ลูกได้ด้วยนั่นเอง

3. ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

ลองสังเกตดูสิว่าเด็ กคนไหนที่เติบโตมาด้วยความรักและความ

เอาใส่ใจจากพ่อแม่เสมอนั้น พวกเขาจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน

สติปัญญาและด้านอารมณ์เลย

4. เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้ลูก เพราะเด็ กจะเรียนรู้ได้อย่ างอัตโนมัติโดย

ไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่ า น หนังสือ

ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่ านไปโดยปริยาย

5. ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีส า ร อาหาร

ครบถ้วนเหมาะสมกับเด็ กวัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเล

ต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

6. ให้ลูกกินนมแม่

เคยมีผู้วิจัยไว้ว่า การให้ลูกกินนมแม่อย่ างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการพัฒนา IQ และ EQ ให้เด็ กอย่ าง

เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนม

แม่นั้นจะช่วยพัฒนาระบบทางประส า ทของเด็ ก และการใกล้ชิด

ระหว่างแม่กับลูกในขณะให้นม ยังช่วยให้เด็ กรู้สึกอบอุ่นและรับรู้

ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์

ให้แก่ลูกได้ด้วย

7. ถามตอบกับลูก

หากลูกของคุณเป็นเด็ กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อย ๆ นั้นถือเป็น

สัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูก

ถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่ าเบื่ อหรือรำคาญเลย เพราะการถาม

ตอบของเด็ กจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่ าลืมถาม

ลูกกลับด้วย เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้จะ

ทำอย่างไร เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมนั่นเอง

8. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกร รมทางความทรงจำ ช่วยพัฒนาทั้งทักษะในการจำของลูก

และทักษะในการใช้เหตุผลและภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อ

เหตุการณ์และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ การให้

ลูกเล่นกิจกร รมทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ

จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจก รร ม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูก

ได้อย่ างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

9. อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กร ะ ตุ้ นให้ลูกอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือให้

ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่านพร้อมกันกับลูกและพย าย าม

อธิบายจุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญาให้ลูก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความ

รู้สึกอบอุ่นและความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้

มีเหตุผล ฉลาด ตลอดจนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่อีกด้วย

10.ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึง ความรู้สึกขอบคุณ

และสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุม

บางอย่ างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ มีงานวิจั ยพบว่า

การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกใน

แง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุขโดยการฝึก

ความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลงใน

สมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสาม สิ่งที่เขารู้สึกขอบฃ

คุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n

 

 

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …