Home ข้อคิด 6 ข้ออ้างของคนจน ทำอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จ(คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหม)

6 ข้ออ้างของคนจน ทำอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จ(คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหม)

9 second read
ปิดความเห็น บน 6 ข้ออ้างของคนจน ทำอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จ(คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหม)
0

แจ๊คหม่ า ผู้ที่เคยจนมาก่อนตอนนี้เป็นมหาเศร ษฐีระดับโล กไปแล้ว ได้พูดถึงคนจนไว้ได้ อย่ างน่าสนใจ

คำพูดของเข าไม่ได้มีความหมาย ไปในเชิงดูหมิ่ น เหยี ย บ ห ย าม คนจน แต่เป็นการกระตุ้ น ให้คนจนได้คิด

และรู้สึกตัว เพื่อที่จะได้ฮึ กเ หิ ม และจัดการชีวิตของตัวเอง ให้ห่ างห ายจากความจนไป ตลอดกาล

คำพูดของเขาสรุปได้ดังนี้ คนจนเป็นคนที่เอ าใจย ากที่สุด ต่อให้ทำอีก 10 ปี ก็จะยังจนเหมือนเดิม

ถ้าเราให้อะไรแก่คนจนแบบฟรี ๆ เขาจะคิดว่านี่ คือกับดักเราคงหลอกล่อ จะเอาอะไร จากเขาสักอย่ าง

1. ถ้าเราบอกให้เขา ลงทุนน้อยๆ คนจนก็จะบอกว่า

ทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิด ๆ หน่อย ๆ สู้ไม่ทำเลย จะดีกว่าทำไป ก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ

2. ถ้าเราบอกให้เขาลงทุน เยอะๆสิ คนจนก็จะบอกว่า

จะไปเอาเงินม ากม าย ที่ไหนมาลงทุน พวกเขาไม่มีเงินหรอก ไม่มีเงินทำอะไร ก็ไม่ได้

3. ถ้าเราบอกให้เขา ลองทำธุรกิจใหม่ๆ หรือ เริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใคร

คนจนก็จะบอกว่า ไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็ไป ไม่ร อ ดหรอก

4. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ปู่ย่า ทำมาแล้วก็ทำต่อไปสิ

เขาก็บอกว่ามันย ากนะ มีปัญหาจุกจิก วุ่นวายเต็มไปหมด และก็เหนื่อยมากด้วย

5. ถ้าบอกให้เขาทำ ธุรกิจสมัยใหม่ พวกเขาก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจ ข า ย ตรง

เขาไม่อย าก ล ดตัวลงไป เดินหาลูกลูกค้ าแล้ว คอยง้อให้คนอื่น มาซื้อของหรอก

6. ถ้าบอกให้เขาเปิดร้ าน ข า ย ของ เขาก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าร้ าน ทั้งวันจะไปไหน

ก็ไม่อิสระอย ากมีวันหยุด เสาร์อาทิตย์ หรือ หยุดย าวนาน ๆ ก็ไม่ได้

แจ๊คหม่า บอกว่าคนพวกนี้ มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย และคบค้ากับพวกคนที่ล้มเหลวเหมือนตัวเอง

และชอบคิดมากๆๆๆ แต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่ าง ทั้งชีวิต มีแต่คำว่า รอก่อน ดูก่อน

ยังไม่พร้อมตอนนี้ ขอคิดดูก่อน สิ่งที่กล่าวมาคือ วิธีคิดและทัศนคติ การมองโ ล ก ของพวกคนจน

ที่มักจะอ้ างว่า ไม่มีเงิน ไม่มีความชำนาญ เหนื่อย ย าก ไม่มีประส บก ารณ์ ดูก่อน ยังไม่พร้อม

ถ้ า ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะจริง ดังที่แจ๊คหม่าว่าไ ว้คนพวกนี้ อีก 10 ช าติก็ไม่ร วย

หากต้องการหลุ ดพ้นจากความจ น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่

ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมา เช่น ว่าบอกให้เปิดร้าน ข า ย ของ ก็คิดว่าได้สิ

เป็นอิสระได้อยู่กับบ้ าน ไม่ต้องกลัวรถติด จะคิดหาวิธีบริก ารลูกค้ า ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

จะทำให้ร้ านตัวเอง ก้ าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากมีคนมาแนะนำว่า ให้ทำธุรกิจดั้งเดิม

ก็คิดไป ว่าก็ดีนะไม่ต้องเริ่มต้นอะไร ใหม่สิ่งที่ ปู่ ย่า พ่อแม่ได้วางร ากฐ านเอาไว้

เราก็เอามาต่อยอด หรือปรับปรุงให้เข้า กับยุคสมั ยมัน เป็นงานที่ท้ าท ายมาก ๆ เลย

หากมีคนมาแนะนำ ให้ทำอะไรเล็ก ๆ ก็ให้คิดว่า ก็ดีเหมือนกัน

การทำอะไร ที่เริ่มจากเล็ก ถ้าพลาดขึ้นมา ก็จะเสี ย ห าย ไม่มากเป็นต้น

และที่สำคัญ คือ อย่ ามีคำว่าแต่ หรือ ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อน

หากมีความคิดจะทำอะไร ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ได้นั่น อีกเรื่อง

เพราะเมื่อได้ ลงมือทำไปแล้ว สิ่งต่างๆจะตามมาแม้จะมีปัญหา และอุปสร รคก็ค่อย ๆ เรียนรู้

และฝึกฝนกันไป เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้น อะไรแล้ว จะสำเร็จได้ทันที

ไม่มีใครที่ค้า ข า ย อะไร แล้วจะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจ

และเผื่อเวลาไว้ด้วย ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆ หากเราสามารถเปลี่ยนความคิด

และมีทัศนคติใหม่เรา ก็จะหลุ ดพ้ น จากความจนไปได้ ไม่ต้องรอ

ให้ถึงชาติหน้า หรือ อีก 10 ชาติ เราจะรวยได้ในชาตินี้ นี่เอง

“เคล็ดลับของความสุขคือการทำในสิ่งที่รัก
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทำ
บางวันก็เหนื่อยเมื่อยล้า บางวันก็แบบท้อจนแทบไม่ไหว
ถึงบ่นไปก็ไม่ได้อะไร แต่ขยันทำงานต่อไปยังไงก็ได้เงิน”

 

ขอบคุณ : m o n ey h u b

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …