Home เกร็ดความรู้ กลเม็ดเคล็ดลับ กำจัดปัญห าเงินไม่พอใช้ แก้ไขได้อย่ างไร

กลเม็ดเคล็ดลับ กำจัดปัญห าเงินไม่พอใช้ แก้ไขได้อย่ างไร

6 second read
ปิดความเห็น บน กลเม็ดเคล็ดลับ กำจัดปัญห าเงินไม่พอใช้ แก้ไขได้อย่ างไร
0

ประสบการณ์การ ใช้เงินเดือนชนเดือนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

สำหรับคนที่มีแนวคิดการจัดการเงินที่ดีก็ไม่น่าจะเกิดปัญห าใช้เงินเดือนชนเดือนนี้ได้

เพราะใช้เงินอย่ างเป็นระบบโดยการจัดสรรที่ดี แต่สำหรับบางคนแล้วกลับรู้สึกว่า

ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่เรื่อยไป จนสงสัยตัวเองว่าเป็นเพราะ

ดวงด้านการเงิน โอกาส หรือจังหวะชีวิตผิ ดพล าดไปกันแน่เรื่องจัดการเงินๆ ทองๆ นั้น

ความจริงแล้วก็มีเทคนิคแก้ปัญห าใช้เงิน เดือนชนเดือน ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงอยู่

ซึ่งถ้าลองนำไปปรับใช้กับพฤติกรร มการจับจ่ายแล้ว น่าจะแก้ปัญห าการใช้จ่ายเงินแบบเดือนชนเดือนได้

แนวทางแก้ปัญห าการใช้เงินเดือนชนเดือน

การเก็บออมเงินก่อนทุกครั้งร้อยละสิบของรายได้ทุกก้อน ถ้ามีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะรายเดือนหรือรายวัน

ขอให้นำเงิน 10% แรกจากรายได้ก้อนนั้นฝากเก็บ เข้าบัญชีออมทรัพย์ทันที ที่ว่าเป็น 10% แรก หมายถึงกองแรกจริงๆ

อย่ าให้เป็นกองที่สอง เพื่อเป็นการฝึกนิสัยการจัดลำดับความสำคัญ เทคนิคนี้แนะนำโดยกูรูด้านการเงินหลายท่าน

ว่าทำแล้วได้ผลจริง เพราะเป็นการแก้ปัญห าทาง จิ ต วิ ท ย า แบบยิงนัดเดียวได้ผลสองเรื่อง

ประการแรกเราจะเริ่ม อย ากออมเงินและกลายเป็นนิสัยติดตัว ข้อสองคือเราจะไม่เห็นเงินก้อนนี้ ในกระเป๋าของเรา

ทำให้เงินส่วนนี้ปลอดภัยจากการถูกใช้

จดบันทึกค่าใช้จ่ายทุกรายการ

หลายคนอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญ และเชื่อเพียงว่าก็ใช้ๆ ไปเรื่อยๆ แล้วสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนมาใหม่

แต่แท้จริงแล้ว การจดบันทึกจะมีประโยชน์มาก เพื่อการประเมินทบทวนวิธีการใช้เงินของตนเอง

คนเราค่อนข้างอ่อนไหวกับตัวเลข เมื่อเห็นรายจ่ายหมวดต่างๆ มากขึ้นกว่า ค่าเฉลี่ยเดือนก่อนๆ ก็จะเริ่มตระหนัก

และหาทางปรับปรุงการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น

วางแผนจัดสรรงบประมาณ

นอกจากการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายแล้ว ย่อมทราบดีอยู่ว่ามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยเท่าใด

เมื่อมีรายรับที่หักเงินออมตามคำแนะนำข้อที่ 1 ไปแล้ว เหลือเท่าไหร่ก็นำมาจัดสรร ตามลำดับความสำคัญ

เพราะรายจ่ายหลายๆ ส่วนก็เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน

มีบัญชีเงินส่วนที่สามารถใช้อย่ างอิสระ

การแก้ปัญหา การใช้เงินเดือนชนเดือน เราควรจะมีบัญชีเงินส่วนนี้ ต่างหากและใช้เงินส่วนนี้เพื่อการใช้จ่ายตามใจชอบ

เพื่อเป็นการสร้างสมดุล ของการออมเงินไม่ให้มีความ เ ค รี ย ด กังวลมากเกินไปจนเกิดอาการไม่กล้าใช้เงิน

และขาดความสุขในชีวิตไปประเมินผลการแก้ปัญห าการใช้เงินเดือนชนเดือนทุกสิ้นเดือน

โดยการรวมเงินเก็บสะสมแต่ละเดือน แล้วกำหนดจุดลงกราฟในสมุดบันทึกหรือโปรแกรม Spreadsheet

ว่ากันว่าการจดเป็นกราฟนี้จะทำให้เรามีกำลังใจและเห็นผลงานของตัวเอง เราจะสนุกกับการใช้เงิน

พร้อมๆ ไปกับความมั่นใจที่มีเงินเก็บมากขึ้นเรื่อยๆ

ชำระห นี้ที่มีดอกเบี้ ยสูง

คนมีห นี้ ต้องรีบชำระให้เรียบร้อย โดยให้รีบชำระห นี้ ที่มีดอกเบี้ ยสูงที่สุดก่อน แล้วทยอยชำระห นี้ส่วนที่ดอกเบี้ ยน้อยลงมา

เพื่อให้โอกาสในการชำระห นี้และหมดห นี้เป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น และต้องไม่สร้างห นี้เพิ่ม

ลดรายจ่ายให้น้อยลง เพิ่มเงินออมให้มากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องย ากแต่เพื่ออนาคตที่มั่นคง เราต้องเริ่มวางแผน การใช้จ่ายโดยลดค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหรือไม่จำเป็น

เช่น ค่ากาแฟ ค่าช็อปปิ้ง ฯลฯ ไม่พอ เราต้องเริ่มสร้างวินัยในการออม ด้วยการสร้างบัญชีเงินออมประจำทุกเดือน

รายได้มากขึ้น ก็ต้องออมให้มากขึ้น

ควรปรับจำนวนเงินออม ให้แต่ละเดือนให้มากขึ้น ตามไปด้วย หรือแบ่งเงินเพื่อเก็บออมเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้

เช่น ออม 20% จากรายได้ทุกเดือนเพราะการเก็บเงินเท่าเดิมทุกเดือนเป็นระยะย าว วิธีเก็บเงินตามสัดส่วน

หรือเปอร์เซ็นต์จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ออมเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

แก้ปัญห าการใช้เงินเดือนชนเดือน โดยหารายได้เสริมนอกจากงานประจำพย าย ามสร้างธุรกิจของตัวเอง

สร้างรายได้จากหลายๆ ทาง ไม่ใช่แค่งานประจำเดี๋ยวนี้ โอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมมีหลากหลาย

เช่น งานฟรีแลนซ์ ทำงานเสริมหรือขายของออนไลน์ เหล่านี้นอกจากจะเป็นรายได้เพิ่มเติมแล้ว

ยังช่วยเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้เราด้วย

ห่อข้าวไปกินที่ทำงาน

ลองห่อข้าวไปกิน ที่ทำงานดูรับรองมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น แน่นอน อาจจะเสี ยเวลาหน่อย แต่คุ้มค่าไม่เพียงประหยัดเท่านั้น

อาหารยังรสชาติถูกปาก สามารถครีเอท เมนูได้หลากหลายตามใจชอบ ซ้ำยังถูกสะอาดถูกหลัก อ น า มั ย ด้วย

ขอขอบคุณ c o n d o n e w b

Load More Related Articles
Load More By film urairat
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

เงินฝากแบบไหนที่ใช่เรา..ฝากเงินแบบไหนที่จะทำให้เหลือกินเหลือใช้

เงินฝากแบบไหนที่ใช่เรา..ฝากเงินแบบไหนที่จะทำให้เหลือกิน … …