Home ข้อคิด เทคนิค 7 ข้อ ของหัวหน้าหากอย ากเป็นที่รักและน่าเคารพนับถือในที่ทำงาน

เทคนิค 7 ข้อ ของหัวหน้าหากอย ากเป็นที่รักและน่าเคารพนับถือในที่ทำงาน

13 second read
ปิดความเห็น บน เทคนิค 7 ข้อ ของหัวหน้าหากอย ากเป็นที่รักและน่าเคารพนับถือในที่ทำงาน
0

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการ เป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น

เพราะสิ่งนี้ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจ

จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคุณจะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนัก

กล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงานและวางตัว ให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 7 ข้อในบทความนี้

คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้

อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ

และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว

แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิดพล าดนั้นคุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน

เพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติกร ร ม ด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆ

ยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ล บต่อคุณอีกด้วย

2. อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวด

แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย

คุณไม่ควร หลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอ ของคนอื่น ในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคน

เป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบ เข้าด้วยกันเพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

การอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

3. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกร ร ม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบ

พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรกที่เข้าประชุม ตรงเวลาและส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง

กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมาย

งานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรก ทำเพราะคุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ทั้งนี้ ในระหว่างทำงานคุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิจกรรม ที่ไร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมา อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

4. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตี เพื่อนร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม

การกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกัน

นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในทีมจะทำให้การทำงานมีความราบรื่น

เพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือ จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุนและผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

5. ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจ

เหมือนเช่นคุณหรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัว บางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถดูถูก พวกเขาได้คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกัน

จงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน กล่าวคือคุณไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน

แต่ให้มองพวกเขา เป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณเข้าใจ จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

และคุณจะได้รับความ ไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

6. มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อน

คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำของตนเองมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะหากคุณสามารถตัดสินใจ เรื่องสำคัญๆ

และสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณ

และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

7. ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ การงานไม่ได้เกิดจากความสามารถ แต่เพียงอย่างเดียว

กล่าวคือ หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดี

คือ การคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆ กับจิตใจของผู้ร่วมงานในทางกลับกันหากคุณใช้วิธีการบังคับ เพื่อนร่วมงาน

ให้ทำอย่างที่ใจคุณ ต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้น คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น

ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงาน ให้คนในทีมอย่างเหมาะสม

และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคุณก็ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

 

ขอบคุณ : l e a r n i n g h u b t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …