Home สุขภาพ 10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ

10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ
0

ช่วงนี้หลายท่านออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้ต้องยอมจำใจอยู่บ้านเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยชาติด้วยการไม่ออกไปไหน

เราจึงอย ากมาชวนเพื่อน ๆ ฝึกตนเองให้มีความสุข กับ 10 วิธีง่าย ๆ ที่ทำได้ เห็นผลจริงค่ะ

1 : ฝึกมองตัวเองให้ตัวเล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็น

คนสำคัญ ทุ กข์บ้าง ผิดบ้าง เรื่องธรรมดา

2 : ฝึกตัวเองให้ อย่ า อยู่ อย่ าง อย าก หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ พูดง่ายแต่ทำย าก แต่ก็

ต้องทำ จงปล่อยวางไม่อย ากได้

3 : ฝึกให้ตนเองเป็นคนธรรมดา หมายความว่า อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบ เ พ ร า ะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

คนเรามีผิดพลาดบ้าง ไม่มีอะไรไร้ที่ติ การผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพียงแต่เราอย่ าผิดพลาดบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ

ซาก ๆ เรื่องเดิม ๆ

4 : ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่ง ๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี ๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูก

หรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเ พ ร า ะการพูด

หรือวิจารณ์ในทางเสี ย หายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ

5 : ฝึกให้ตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่น หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุ กข์

ก็ให้ รู้ ว่ า เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ ๆ

เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจน

วันสิน ดังนั้นอย่ าไปเสี ยเวลาคิดมากอย่ าไปย้ำคิดย้ำทำอย่ าไปหลงยึดไว้เกินความจำเป็น ให้รู้จักธรรมช าติของมัน

6 : ฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันโลก หมายความว่า คนเราเกิดมาต้องถูกนินทาแน่นอน

ดังนั้น เมื่อถูกนิ น ท าขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้นแ ร้ งเต้นกากับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกคำนิ น ท าคือ

ของคู่กับมนุษย์โลกมีมาช้านานแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้านักบุญคนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทา

แล้วประสาอะไรเราจะไม่ถูกนินทา

7: ฝึกตัวเองตามหลักศาสนา หมายความว่า เมื่อรู้ว่าศาสนาของตนสอนอะไร ก็ขอให้ทำ ทำด้วยความเบิกบาน

ไม่จำเป็นต้องทำได้ทั้งหมด แต่ขอให้ทำเรื่อย ๆ ทำให้ดีขึ้นทุกวัน อย่ างน้อย ในแง่ของศีลธรรมก็ควรจะทำให้ได้

เช่น อย่ าพูดโกหก อย่ าเบี ย ดเบียนผู้อื่น อย่ างน้อยที่สุดก็ขอให้นับถือความดี ซื่อสั ตย์กับความดี

8 : ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด หมายความว่า ตรงไหนที่มันมืด

เราควรไปเป็นดวงไฟส่องทางให้เขา ตรงไหน

ที่ไม่มีคนช่วย เราควรไปทำ เช่น ลองหาเวลาไปรับประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้าอย่ ามุ่งแต่เรื่องกินให้การกินของ

เรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างร้านเขาไม่มีลูกค้าแล้วเรา

เข้าไปนั่งมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันหมายถึงกำลังใจอย่ าคิดถึงการบริการที่ดีที่สุด

อย่ าคิดถึงรสช าติของอาหารให้มากนัก ให้คิดว่า เรากำลังเป็นผู้ให้ เน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้วัตถุ

ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อจิตใจดี ๆ สูง ๆ สะอาด ๆ ของเรากลับคืนมา

9 : ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริง หมายความ ว่า อะไรที่ทำผิด อย่ าดันทุรัง ให้พูดคำว่า ขอโท ษครับ ขอโท ษค่ะ

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะฝึกพูดคำเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติความผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่การผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนั้น

เป็นเรื่องเสี ยหายและส่งผลเสี ยกับชีวิตเป็นวงกว้าง

เ พ ร า ะการปรับปรุงตัวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่คนๆ หนึ่งรู้ตัวว่า

ทำไม่ดี ดังนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วดันทุรัง ก็คือคนที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่า เมื่อเรา

ทำผิด ต่อให้ปากแข็งแค่ไหน ดันทุรั งแค่ไหน

ผิดมันก็คือผิดหลอกตัวเองได้แต่หลอกคนอื่นไม่ได้เหมือนเราบอกว่า

ไม่เหม็น แต่กลิ่นเหม็นนั้น ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออกมาอยู่วันยังค่ำ

10 : ฝึกตนเองให้ดีต่อคนในบ้านมาก ๆ หมายความว่า เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่นอกตรม คือยิ้มไปทั่วกับคนนอกบ้านแต่

กลับมาทะเลาะ กับคนที่บ้าน ขอให้ใช้คนที่บ้านเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของตนเองอะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอม เสี ยเปรียบคน

ในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเรา

อย่ าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอกบ้านแต่กลับมาเก่งในบ้าน

เ พ ร า ะมันจะสร้างแต่ความทุ กข์ให้ชีวิต ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรา ถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้ วามสุข

ที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึง ต่อให้หลอกคนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จ

แต่ภาพที่สร้างขึ้นมา ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่จะ

ย้อนกลับมาสร้างความละอายใจให้ตัวเองอยู่วันยังค่ำ จงทำสิ่งดี ๆ

ที่ทำแล้วชื่นใจก็ขอให้ทำให้บ่อย คำพูดดีๆ ที่พูดได้

ก็ขอให้พูด ครอบครัวคือร ากของมนุษย์ ถ้ารากของชีวิตเน่า ส่วนที่เหลือก็เน่าทั้งหมด

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …