Home สุขภาพ 10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ

10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 วิธีง่ายๆ ฝึกตัวเองให้มีความสุขจิตใจและร่างกายแล้วคุณจะมีความสุขล้นจนไม่น่าเชื่อ
0

ช่วงนี้หลายท่านออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้ต้องยอมจำใจอยู่บ้านเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยชาติด้วยการไม่ออกไปไหน

เราจึงอย ากมาชวนเพื่อน ๆ ฝึกตนเองให้มีความสุข กับ 10 วิธีง่าย ๆ ที่ทำได้ เห็นผลจริงค่ะ

1 : ฝึกมองตัวเองให้ตัวเล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็น

คนสำคัญ ทุ กข์บ้าง ผิดบ้าง เรื่องธรรมดา

2 : ฝึกตัวเองให้ อย่ า อยู่ อย่ าง อย าก หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ พูดง่ายแต่ทำย าก แต่ก็

ต้องทำ จงปล่อยวางไม่อย ากได้

3 : ฝึกให้ตนเองเป็นคนธรรมดา หมายความว่า อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบ เ พ ร า ะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

คนเรามีผิดพลาดบ้าง ไม่มีอะไรไร้ที่ติ การผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพียงแต่เราอย่ าผิดพลาดบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ

ซาก ๆ เรื่องเดิม ๆ

4 : ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่ง ๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี ๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูก

หรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเ พ ร า ะการพูด

หรือวิจารณ์ในทางเสี ย หายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ

5 : ฝึกให้ตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่น หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุ กข์

ก็ให้ รู้ ว่ า เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ ๆ

เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจน

วันสิน ดังนั้นอย่ าไปเสี ยเวลาคิดมากอย่ าไปย้ำคิดย้ำทำอย่ าไปหลงยึดไว้เกินความจำเป็น ให้รู้จักธรรมช าติของมัน

6 : ฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันโลก หมายความว่า คนเราเกิดมาต้องถูกนินทาแน่นอน

ดังนั้น เมื่อถูกนิ น ท าขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้นแ ร้ งเต้นกากับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกคำนิ น ท าคือ

ของคู่กับมนุษย์โลกมีมาช้านานแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้านักบุญคนที่สร้างคุณงามความดีไว้กับโลกมากมายยังถูกนินทา

แล้วประสาอะไรเราจะไม่ถูกนินทา

7: ฝึกตัวเองตามหลักศาสนา หมายความว่า เมื่อรู้ว่าศาสนาของตนสอนอะไร ก็ขอให้ทำ ทำด้วยความเบิกบาน

ไม่จำเป็นต้องทำได้ทั้งหมด แต่ขอให้ทำเรื่อย ๆ ทำให้ดีขึ้นทุกวัน อย่ างน้อย ในแง่ของศีลธรรมก็ควรจะทำให้ได้

เช่น อย่ าพูดโกหก อย่ าเบี ย ดเบียนผู้อื่น อย่ างน้อยที่สุดก็ขอให้นับถือความดี ซื่อสั ตย์กับความดี

8 : ฝึกตัวเองให้เป็นแสงสว่างในที่มืด หมายความว่า ตรงไหนที่มันมืด

เราควรไปเป็นดวงไฟส่องทางให้เขา ตรงไหน

ที่ไม่มีคนช่วย เราควรไปทำ เช่น ลองหาเวลาไปรับประทานอาหารร้านที่ไม่มีลูกค้าเข้าอย่ ามุ่งแต่เรื่องกินให้การกินของ

เรามันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างร้านเขาไม่มีลูกค้าแล้วเรา

เข้าไปนั่งมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันหมายถึงกำลังใจอย่ าคิดถึงการบริการที่ดีที่สุด

อย่ าคิดถึงรสช าติของอาหารให้มากนัก ให้คิดว่า เรากำลังเป็นผู้ให้ เน้นจิตใจที่ดีที่สุด ใช้วัตถุ

ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อจิตใจดี ๆ สูง ๆ สะอาด ๆ ของเรากลับคืนมา

9 : ฝึกให้ตัวเองยอมรับความจริง หมายความ ว่า อะไรที่ทำผิด อย่ าดันทุรัง ให้พูดคำว่า ขอโท ษครับ ขอโท ษค่ะ

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะฝึกพูดคำเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติความผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่การผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนั้น

เป็นเรื่องเสี ยหายและส่งผลเสี ยกับชีวิตเป็นวงกว้าง

เ พ ร า ะการปรับปรุงตัวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่คนๆ หนึ่งรู้ตัวว่า

ทำไม่ดี ดังนั้นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วดันทุรัง ก็คือคนที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ขอให้รู้ว่า เมื่อเรา

ทำผิด ต่อให้ปากแข็งแค่ไหน ดันทุรั งแค่ไหน

ผิดมันก็คือผิดหลอกตัวเองได้แต่หลอกคนอื่นไม่ได้เหมือนเราบอกว่า

ไม่เหม็น แต่กลิ่นเหม็นนั้น ถ้ามันมีจริงมันก็โชยออกมาอยู่วันยังค่ำ

10 : ฝึกตนเองให้ดีต่อคนในบ้านมาก ๆ หมายความว่า เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่นอกตรม คือยิ้มไปทั่วกับคนนอกบ้านแต่

กลับมาทะเลาะ กับคนที่บ้าน ขอให้ใช้คนที่บ้านเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของตนเองอะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอม เสี ยเปรียบคน

ในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเรา

อย่ าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนอกบ้านแต่กลับมาเก่งในบ้าน

เ พ ร า ะมันจะสร้างแต่ความทุ กข์ให้ชีวิต ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรา ถ้าหาความสุขจากครอบครัวไม่ได้ วามสุข

ที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึง ต่อให้หลอกคนทั้งโลกได้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จ

แต่ภาพที่สร้างขึ้นมา ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่จะ

ย้อนกลับมาสร้างความละอายใจให้ตัวเองอยู่วันยังค่ำ จงทำสิ่งดี ๆ

ที่ทำแล้วชื่นใจก็ขอให้ทำให้บ่อย คำพูดดีๆ ที่พูดได้

ก็ขอให้พูด ครอบครัวคือร ากของมนุษย์ ถ้ารากของชีวิตเน่า ส่วนที่เหลือก็เน่าทั้งหมด

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

พ่อแม่ที่ดีจะไม่พูดประโยคเหล่านี้กับลูกๆ(เตือนคำพูดที่เป็นปมสำหรับลูก)

คำพูดที่ไม่ควรใช้พูดกับลูกหากพูดออกไป อาจจะมีผลต่อพัฒนา … …