Home ข้อคิด 4 วิธี ดูให้ออก ว่าใครมิตรแท้ ใครหวังผล มีไม่กี่คนหรอกที่คบเราอย่างจริงใจ

4 วิธี ดูให้ออก ว่าใครมิตรแท้ ใครหวังผล มีไม่กี่คนหรอกที่คบเราอย่างจริงใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน 4 วิธี ดูให้ออก ว่าใครมิตรแท้ ใครหวังผล มีไม่กี่คนหรอกที่คบเราอย่างจริงใจ
0

คำว่า“เพื่อน”นั้นเขาไม่ได้ดูกันที่ “ปริม า ณ” เขาดูที่คุณภาพ ไม่ใช่ว่าบอกว่าแต่มีเพื่อนเยอะ พอมีปัญหามา พึ่งอะไรไม่ได้เลย

การสังเกตเพื่อนเที ย ม มี 4 ประเภท

1. เพื่อนที่เป็นคนพ าล ชวนทำให้ชีวิตแ ย่ลงไปเรื่อยๆ

ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์คบต่อไป มันก็เสียเวลาเปล่า เขาไม่เคยพาทำอะไรที่ดีๆ ต่อชีวิตเราเลย

2. เพื่อนที่ชอบปอ ก ล อ ก เอาเปรียบคนอื่น เวลาเราต้องการความช่ วยเหลือ บอกไม่ว่างตลอด

3. เพื่อนดีแต่พูด พูดเก่งอย่างเดียว ไม่ได้จะช่วยเราจริงๆดีแต่พูดให้ความหวังไปวันๆ

ไม่มีความจริงใจ คบก็เพื่อหวังอะไรบางอย่าง

4. เพื่อนที่ชอบประจ บ เห็นดีเห็นงามไปซะทุกเรื่อง

ไม่เคยคิดอย ากจะแนะนำเราในสิ่งที่ดีรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นไม่ดี ก็ยังแนะนำเรา ลับหลังก็เอาไป นิ น ท าให้คนนั้นคนนี้ฟัง

การสังเกตเพื่อนแท้ 4 ประเภท

1. เพื่อนร่วมทุ กข์ร่วมสุข มีน้ำใจและซื่อสัตย์กับเรา ไม่เผ ยความลั บเรา ให้ใครรู้

2. เพื่อนที่คอยหวังดี ที่คอยเตือนเรา ไม่ให้เราทำผิ ด คอยแนะนำแต่สิ่งดีๆ

3. เพื่อนที่คอยช่วย เวลาที่เราต้องการ ไม่เคยหายไป ในย ามที่เราไร้ที่พึ่ง

4. เพื่อนที่รักคุณ เขาจะคอยอยู่ข้างเรา ทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่นินท าเรา

การมีเพื่อนน้อย แต่ว่าจริงใจ แม้จะมีไม่มากก็ช่างปะไร เพราะคำว่าเพื่อน ไม่ได้ดูจาก “ปริมาณ” คำว่าเพื่อนแท้ เขาจะอยู่กับคุณเสมอ ทุกที่คุณลำบ ากเขาจะคอยอยู่ข้างคุณ เสี ย สละมอบสิ่งดีๆ ให้คุณเสมอ

เพราะเพื่อนมากหรือน้อยนั้นไม่สำคัญ แต่มันสำคัญตรงที่ “เพื่อนแท้” หรือ “เพื่อนปล อ ม” และเมื่อเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้ ก็จงเก็บรักษ าไว้ให้ดี เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะไม่ได้เหลือ

เพื่อนน้อยลง แต่คุณจะชัดเจนขึ้นว่า ใครที่เป็นเพื่อนคุณจริงๆ หลายคนเข้ามาเพื่อหาประโยชน์

มีไม่กี่คนหรอกที่คบเราอย่างจริงใจ มีความสุขเมื่อเราประสบความสำเร็จ เพื่อนแบบนี้ มีแต่ทำให้ชีวิตเจริญไปข้างหน้า

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

ได้สามีดีแค่ไหนก็เผื่อใจไว้บ้างโดยเฉพาะ 7 ข้อนี้จะสอนให้เข้าใจ

หลังจากที่เรามีครอบครัว มีสามี และแน่นอนว่าหลายๆ อย่างใ … …