Home เกร็ดความรู้ ผลบุญ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับต่อการดูแลผู้มีพระคุณ..

ผลบุญ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับต่อการดูแลผู้มีพระคุณ..

0 second read
ปิดความเห็น บน ผลบุญ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับต่อการดูแลผู้มีพระคุณ..
0

หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า”พระในบ้าน” นั่นคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่

ตามความเชื่อไม่ว่าจะศ าสน าใด มักสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเสมอ สอนให้ปฏิบัติต่อคนที่รักเราเป็นอย่ างดี ในส่วนของศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่

ถือเป็นความกตัญญู และถือเป็นบุญอันใหญ่หลวง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเอง..

การกตัญญูรู้คุณ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง และก็มี ดังต่อไปนี้

1. ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

เราคอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน คอยดูแลปรนนิบัติการกินอยู่การกินให้เป็นอย่ างดีมอบความสะดวกสบาย เอาใจใส่ท่าน คอยเติมเต็มความสุขให้แก่ท่าน สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆไป

2. เมื่อท่านล่วงลับจากไปแล้ว

เราจัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อย่ างสม่ำเสมออานิสงส์ 12 ประการ ที่เราจะได้รับเมื่อกตัญญูต่อบิดาม ารดา และผู้มีพระคุณ

1. ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

2. ทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัย เมื่อต้องต กอยู่ในสถานการณ์อั นต ร าย

3. ทำให้ได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากผู้อื่นได้ง่าย

4. ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

5. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน

6. เป็นตัวอย่ างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

7. ทำให้มีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือเมื่อย ามจำเป็น

8. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีส ติปัญญา ที่เฉี ย บแ ห ล ม

9. ทำให้ได้ล าภมาโดยง่าย

10. ทำให้มีความอดทน ในการทำสิ่งต่างๆได้ดี และสำเร็จได้โดยง่าย

11. ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ ปกปั กรักษาผู้ที่มีความกตัญญู

12. เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี มีความกตัญญูรู้คุณเช่นเดียวกัน

พ่อแม่ท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพระพรหมของลูกๆ หากท่านอุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นอย่ างดี ย่อมสมควรได้รับการบูชา เมื่อมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในบ้าน ลูกผู้มีจิตใจอันสูงส่ง

จึงพึงกราบไหว้บิดาม ารดา ปรนนิบัติท่านต่างๆ นานา อีกทั้งยังทำให้ชีวิตครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความรักอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …