Home เกร็ดความรู้ เทคนิคสอนลูก ให้ลูกได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง พึ่งตัวเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น

เทคนิคสอนลูก ให้ลูกได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง พึ่งตัวเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น

10 second read
ปิดความเห็น บน เทคนิคสอนลูก ให้ลูกได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง พึ่งตัวเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น
0

ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่ นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรักและความห่วงใยให้กับลูกอย่างเต็มที่

ด้วยการเน้นให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพราะไม่อย ากให้ลูกต้องลำบ าก

โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียว

จึงกลายเป็นว่าเด็กหลายคนเคยชิน กับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้

จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาสามารถ

ดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไปได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1. สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ ถอดเสื้ อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า

เดินเอาจานไปเก็บเมื่อกินเสร็จ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมและดูแลใกล้ ๆ เมื่อลูกทำได้ก็ควรชื่นชม

เพื่อเป็นแรงเสริมให้เด็กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

2. ฝึกให้ลูกรู้จัก การทำงานอย่างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่างด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

พร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก

เพราะจะทำให้เด็กเกิดความสับสนและจัดลำดับความสำคัญของงานไม่เป็น

3. คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจของเด็ก

โดยเฉพาะเด็กในวัย 2 – 6 ขวบ ที่เริ่มอย ากเรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตนเอง

หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขาได้ลองทำเพื่อให้ลูกได้พัฒนาศั ก ย ภาพของตัวเอง

มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

4. ไม่ควรใช้คำพูด ในเชิงลบเพื่อกร ะตุ้ นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น “แค่นี้เองทำไม ทำไม่ได้” หรือ “คนอื่นยังทำได้เลย” เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง

ควรมีการเสริมแรงด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น “ลูกต้องทำได้แน่ ๆ คนเก่ง”จะเป็นการสร้าง แ ร งจูงใจให้เด็กเป็นอย่างดี

การพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองให้กับเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญ

ที่จะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ซึ่งควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

5. มอบหมายงาน ให้ลูกทำ

เพื่อฝึก ความรับผิดชอบ เช่น ในเด็กเล็กวัย 1- 3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆ

คุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำๆ

เดิม ๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อถอดผ้าอ้อมสำเร็จรูปออก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเองโดยไม่ต้องมีใครบอก

และเมื่อโตขึ้นก็อาจจะมอบหมาย ให้ทำอย่างอื่นที่ย ากขึ้นต่อไป

ขอบคุณ : t r u e p l o o k p a n y a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …