Home สุขภาพ 9 นิสัยเหล่านี้ ถ้าคุณมีแปลว่า คุณคือคนใช้เงินไม่เป็น ฉุ กเฉิ น มาจะพึ่งใคร

9 นิสัยเหล่านี้ ถ้าคุณมีแปลว่า คุณคือคนใช้เงินไม่เป็น ฉุ กเฉิ น มาจะพึ่งใคร

4 second read
ปิดความเห็น บน 9 นิสัยเหล่านี้ ถ้าคุณมีแปลว่า คุณคือคนใช้เงินไม่เป็น ฉุ กเฉิ น มาจะพึ่งใคร
0

ผู้คนส่วนมาก เขาพล าดมากที่สุด คือ การบริหารการใช้จ่าย 9 นิสัยเหล่านี้ มันคือการใช้เงินแ ย่ๆ ที่คนส่วนใหญ่มักทำบ่อยๆ

1. ซื้ อของ ไม่เน้น ที่คุณภาพ

เพราะบางคนคิด แต่จะประหยัดอย่างเดียวเลย จึงเน้นซื้ อของถูกไว้ก่อน ที่ไหนได้

ของถูก มันก็พั งง่ายและสุดท้ายเสี ยเงิน ซื้ อใหม่ อยู่บ่อยนั้นเอง

2. ก่อหนี้ และยังทำเฉย

เพราะหนี้สินมันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือ ด อ ก เ บี้ ย การก่อหนี้ ที่แบบว่าอย ากได้นั้น อย ากได้นี้

โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งห า ยนะในระยะย าว เพราะด อ กเ บี้ ย ที่แสนแพงและ

การจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก

3. ไม่มีเงินออม เผื่อเวลาฉุ ก เ ฉิ นจริงๆ

เพราะเอาแค่โสด ตัวคนเดียวทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้ และถ้ามันเกิดฉุ ก เ ฉิ นรถเสี ย หรือ พล าดไปช นใครเข้า ค่ารั ก

ษ าจะไม่มีเอานะ เพราะไม่มีเงินสำรองของแบบนี้ ใช้เป็นก้อนใหญ่จะหวังหยิบยืมใคร มันย ากนะบอกเลย

4. ไม่คิดจะทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องนี้คือ สิ่งสำคัญ เพราะมันจะเป็นตัวบอกว่า เงินของคุณที่กว่าจะได้มาก็เ ลื อ ดตาแทบกระเด็ น มันไปอยู่ตรงไหนบ้ าง

และหากคุณไม่ทำรายรับรายจ่าย มันเหมือนคนเดินป่าโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่

5. การใช้ เงินที่เกินตัว

เพราะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอก และยังอาจได้เป็นหนี้หัวโต เพราะการใช้เงินไปเรื่อยๆ เพื่ออย ากให้ดูดี

ต้องการมีหน้าตาทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือกนอกแค่นั้นแหละ

6. ไม่รู้จักล ง ทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย

เพราะทุกวันนี้เงินเก็บเอาไว้ ในธนาคารก็ไม่ได้ ด อ ก เ บี้ ยมันต่ำ กว่าเงินเฟ้ อ ฝากเอาไว้ก็มีแต่ข าดทุน ในยะย าวอย่างน้อยๆ

เราก็ควรทำความรู้จักไว้ เช่นพวก L T F ,R M F ทองคำ หุ้ น สล ากออมสิ น หรือช่องทางอื่นๆ มากมาย

7. ไม่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ทางการเงินให้ตัวเอง

เพราะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อเพราะคนจะกู้ บ้ านกู้ร ถ แม้ไม่มีประวัติว่า ไปกู้ห นี้ยืมสิน หรือผ่ อนบั ต ร เ ค ร ดิ ต ธนาคารก็ลังเลใจ

ที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่านระบบทางการเงินสักหน่อย เพราะแค่เงินฝาก เข้า ออก ทุกๆ เดือน มันยังไม่พอ

และบางคน ก็มักติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดื อ ดร้อนก็ เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

8. ไม่รู้จักทำประกั นสุ ข ภ า พเอาไว้

เพราะคนส่วนใหญ่ ประกั นรถยนต์ซื้ อชั้น 1 ทุกปี แต่ว่าประกั นตัวเอง ไม่มีซะงั้นทุกวันนี้ โ ร คร้ า ยแร งและเยอะด้วย

มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เช่น มะเร็ งเป็นแล้วใช้เงิน รั ก ษ ามหาศ าลเลยนะ ลำบากกันมากเลยล่ะ

9. ไม่เก็บเงิน ไม่ออมเงิน

คนเราไม่เห็นโลงศ พ ก็ไม่ห ลั่ งน้ำตา ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงินออมสำคัญแค่ไหน

ยิ่งใครไม่มี จะรู้ตัวเลยว่า ความลำบ ากมาเยื อนท่านแล้ว

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

คน 7 ประเภท ควรอยู่ให้ห่าง ยิ่งช่วยยิ่งได้ใจ..เขาจำคุณได้แค่ครั้งเดียว

หากคุณให้อะไรกับใครๆ และให้ไปโดยง่ายมักจะดูไ ร้ค่า ผู้ร … …