Home เกร็ดความรู้ 6 แนวความคิดการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น การใช้จ่ายเงิน แต่ยังมีกินมีใช้ แม้มีหนี้ก็ทำได้

6 แนวความคิดการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น การใช้จ่ายเงิน แต่ยังมีกินมีใช้ แม้มีหนี้ก็ทำได้

0 second read
ปิดความเห็น บน 6 แนวความคิดการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น การใช้จ่ายเงิน แต่ยังมีกินมีใช้ แม้มีหนี้ก็ทำได้
1

1. ตื่นรู้เสมออยู่เสมอ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ตัวเองก่อนเลยเป็นสิ่งแรก วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงินก็เป็นได้ใครจะรู้

แล้วเมื่อไหร่ ที่คุณรู้ตัวเอง ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุ ดยั้งเสมอ

2. จงมีความเชื่อเรื่อง แร งดึ งดูดของชีวิต

เงินข าดมือตอนไหน มักจะเอาในสิ่งที่พล าดแล้วมาย้ำตัวเองอยู่ตลอด พูดเลยว่าไม่มีประโยชน์

แล้วมันยังทำให้คุณเครี ยดไปเปล่าๆ เลิ กบ่ นเถอะ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เนี่ย ก่อนอื่นควรจะเปลี่ยนแนวคิด

หากเราคิดว่าเราไม่พอใช้ ก็ไม่มีวันที่มันจะพอใช้ แต่หากมองหาวิธีการล ด รายจ่าย เราจะมีเงินเหลื อเก็บได้แน่นอน และมีกินมีใช้ด้วย

3. หา ช่องทางการล งทุน

เพราะมันมีหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การนำเงินไปทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้งอกเงย

ถึงยังไงก็คือการลงทุ น แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ คำน วณเรื่องการลงทุ นให้ดีๆ เงินที่เรานำมาล งทุนนั้นจะต้องน้อยกว่าเงินเย็ น

4. มีวินัยในตัวเอง และความอดทนสำคัญเช่นกัน

และโดยส่วนตัวแล้วนั้น ทำหลายอาชีพ หลายอย่าง งานประจำ รับง าน เป็นนักเขี ยน

และงานอื่นๆ ฉะนั้นแล้วร ายได้ที่เข้ามามากน้อยต่างกันไปอยู่แล้ว

อาจจะต้องมีการปรั บในเรื่องของการใช้เงิน การ อ อ มต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอด

5. สร้างร ายได้หลักของเรา ให้มั่นคงได้ซะก่อน

ก่อนที่เราจะหมุนเงินได้เนี่ย จะมีอยู่แค่ 3 สิ่ง ร ายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุ น

อย่างแรกเลย คือร ายได้หลักของเรา เพราะเป็นหัวใจหลักที่ต้องมี ก็เพื่อให้เป็นหลักประกั น เลยว่า ย ามฉุ กเฉิ นมันจะช่วยคุณได้

6. รู้จักบริหารห นี้ ไม่สร้างห นี้ใหม่ เว่นแต่ว่ามันจำเป็นจริง

หากเป็นหนี้ สิ่งที่ควรจะทำก็คือ จัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ ยแพ งก่อนเสมอ และหากได้เงินก้อนมา โปะอะไรก่อน โปะบั ตรเครดิ ตก่อนเลย

ต่อไปก็ค่อยๆ ดูว่า ห นี้ไหน ด อ กเ บี้ ยแพ ง ระยะเวลาผ่ อนชำร ะ สั้นสุดจ่ายก่อน ทั้งนี้ต้องจ่ายทุกๆ รายการห นี้ ตามรอบเวลา

และหากเอาเงินค่าบ้านไปห มุนค่ารถก่อน แล้วหยุ ดชำร ะ ค่าบ้าน ระวังธนาค ารจะเรียกเก็บอั ตราสูงสุด

แล้วบางแห่งเนี่ย มีเบี้ ยปรับมาอีก เรื่องแบบนี้ต้องคิดให้ดีๆ เพื่อที่จะได้ไม่มีภาระต่ อ ยอดไม่มีวันจบ

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …