Home ข้อคิด คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ

คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน คำสอนของแม่ 15 คำสอน อยากให้ลูกได้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่หวังดีกับลูกจากใจ
0

ครั้นที่คุณเป็นเด็ ก จำได้หรือไม่ ว่าแม่ท่านเคยสอน พูดอะไรบ้าง มีประโยคใดที่คุณเก็บมาใส่ใจบ้าง

แล้วในวันที่แม่ คุณเคยพูดอะไรเคยนำคำสอน ของแม่ไปสอนลูกบ้างมั้ย

เพราะคำแต่ละคำ แม่ที่กลั่ นออกมาจากใจ สามารถนำไปสอนลูกได้

คนที่ได้ชื่อว่า เป็นพ่อแม่ สิ่งสำคัญเมื่อมีครอบครัว

การมีลูกนั้นคือ สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ ก ที่ดีของพ่อแม่ เป็นที่น่ารักของคนรอบข้าง

ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะนั้นมี ไว้ให้ปฎิบัติ มิได้มีไว้ให้ลูกได้

รับรับเฉยๆ เมื่อลูกไม่ปฎิบัติธรรม ลูกจะเข้าใจธรรมได้ยังไงกัน

ลิ้มรส ช่วงเวลา

ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดหรอกนะ บางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค

หรือความไม่สมหวังบ้าง ฉะนั้น จงก้าวผ่านความทุกข์นี้ไปให้ได้ เก็บมัน เอาไว้เป็นบทเรียนสอนเรา

ยึกถึงใจเขา ใจเรา

อย่าเห็นความทุ กข์ของคนอื่น เป็นเรื่องเล่นๆ ถ้าเขาเดื อ ดร้ อ นก็จงให้ความช่วยเหลือเขาให้เต็มที่

เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขา อย่าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิด

ให้ลูกระลึกเสมอว่า ใจเขาใจเราถ้าวันหนึ่งลูกเดื อ ดร้ อ น ลูกจะได้ไม่ ต้องอยู่ลำพัง

การมีพี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่เสี ยใจที่สุดก็คือลูกของแม่นั้น ไม่รักกัน มีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่าเห็นคนอื่นดีกว่า

พี่น้องเชียว อย่าอิ จ ฉ าซึ่งกันและกันเลย

ได้ดีแล้ว อย่าลืมตน

ถ้าวันใดวันหนึ่ง ในอนาคตลูกได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานของลูกและมีชื่อเสียงเงินทอง จำไว้เสมอว่า เรามาจากพื้นดิน จงอย่าลืมดิน ที่เราเหยี ย บมา

ลูกเอ๋ย จงฟังนะ

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้ นอกจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่า

สิ่งเหล่านี้ที่แม่สอน จะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ ไปตลอดกาล

การมีเพื่อน

ส่วนในเรื่องเพื่อนเป็นเรื่อง ที่แม่ห่วงมากนะลูก ควรคบแต่เพื่อนที่ดีๆ ระลึกไว้เสมอว่า เพื่อนมีหลากประเภท

เมื่อลูกได้เพื่อนดี ก็จะนำพากันไปในทางที่ดี

ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลใดๆ ก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใด

นอกจากลูกเลย แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่ แม่ไม่ขออะไรมากหรอก

นอกจากขอให้ลูกห่าง จากอบ า ยมุ ข อย่าขับรถประม าท ไม่สร้างความเดื อ ด ร้ อ น

การอ่อนน้อม รู้กาลเทสะ

ให้ลูกจงจำไว้ว่า สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้แค่เขียนหนังสือ หยิบจับสิ่งของหรอกนะ

แต่มือของลูกมันเสมือนพลั งแห่งความรัก แห่งความเมตตา จงเป็นคนอ่อนน้อม เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ เขาจะได้รัก

รู้จักเสี ย สละ

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูก

นึกถึงแต่ตัวเอง จนลืมเรื่องของส่วนร่ว ม คนเราต้องรู็จักเสี ย สละ เพื่อคนอื่นบ้าง

ต่างคน ต่างความคิดเสมอ

เราทุกคน ต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่าพย าย ามบังคับให้คนอื่น

ทำตามใจลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

การรู้จักขอโท ษ

ถ้าเกิดทำผิด อย่าพย าย ามแก้ตัวอย่าโย นความผิ ดให้ใครอย่ากลบเกลื่อนแต่จงกล้า ที่จะพูดขอโท ษออกมา นี่แหละคือคนจริง

ทุกสิ่ง มีสองด้าน

ให้ลูกจำไว้ว่า เหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อกับแม่ได้ทำผิ ด พล าดไปจงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ด พล าดเหล่านี้

เอาไว้สอนลูก ว่าอย่าทำต ามเลย เพราะมันไม่ดี

จงกล้า ที่จะมีฝัน

ถ้ามีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปที่ไหน อย่าหยุดคิดหยุดฝันง่าย ๆ

จงตั้งใจมุ่งมั่น แม่จะเป็นทั้งกำลัง เป็นแร ง พลั กดันให้กับลูกด้วย

แม่คนนี้จะส่งเสริมลูกทุกอย่าง ด้วยสองมือของแม่

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ าน เพราะการอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่ อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ต่างหากล่ะ

จงเดินตามความฝัน ที่ช่วยให้ลูกประสบ ความสำเร็จในอนาตได้

แล้วทุกวันนี้ สำหรับคุณจำได้มั้ย ว่าคำสอนอะไรกัน ที่เป็นของแม่ ยังจำได้ถึงทุกวันนี้

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

ได้สามีดีแค่ไหนก็เผื่อใจไว้บ้างโดยเฉพาะ 7 ข้อนี้จะสอนให้เข้าใจ

หลังจากที่เรามีครอบครัว มีสามี และแน่นอนว่าหลายๆ อย่างใ … …