Home เกร็ดความรู้ 8 คำเหล่านี้ อย่าใช้กับตัวเอง ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น “รู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด”

8 คำเหล่านี้ อย่าใช้กับตัวเอง ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น “รู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด”

0 second read
ปิดความเห็น บน 8 คำเหล่านี้ อย่าใช้กับตัวเอง ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น “รู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด”
0

เพราะการพูด มันก็เหมือนส าดน้ำ พูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้การพูดมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

แต่ถ้าพูดไม่ดีก็เป็นภั ย ฉะนั้น ปรัชญาจี นกล่าวว่า 8 คำนี้ที่ไม่ควรพูด

1. เรื่องลั บ เฉพาะของบุคคล

มันคือสิ่งที่ไม่ควรพูด คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลั บเฉพาะตนและก็ไม่มีใคร อย ากให้ใครรู้หรอก ถ้ามีเพื่อนคุยให้ฟัง

ก็อย่าเอาไปพูดต่อละกัน แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ แต่ก็เผ ยให้เห็นนิสัยตื้นเขิน

ไ ร้จรรย าของตัวเอง เราต้องเป็นคนต้องเคารพซึ่งกันและกันฉะนั้น การเปิดโป งความลั บ ของคนอื่น คือ มันเป็นสิ่งที่ไ ร้จรรย าวาทะศิลป์

แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ควรพูด นั่นคือศิลปะ แห่งการพูด คนพูดก็งาม

2. คำพูดอวดตน

เมื่อเวลาสนทนากัน อย่าไปอวดตนคุยโว เพราะคนฟังไม่มีใครชมชอบหรอก มันเหมือนพูดทำ ร้ า ย ตนเท่านั้น

คนจะยิ่งใหญ่ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ และความยิ่งใหญ่นั้น ควรให้คนอื่นชมไม่ใช่ชมเอง ถ่อมตนคนยิ่งจะรัก

3. คำพูด ตำหนิกล่าวโท ษ

เราส่วนมาก ก็มักพูดจาตำ ห นิ โท ษใครต่อใครอยู่เสมอ เมื่อคำพูดหลุ ดปาก แล้วต่อไปคนอื่น เขาก็เอาไปขย ายความต่อ

มันไม่ได้ให้อะไรดีๆ กับคนพูดเลย และมักบิ ดเบื อนให้ ร้ า ย

และสุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ นเพราะสิ่งที่ตัวเองทำ

4. คำพูดไม่จริงอย่ าพูด

เพราะฉะนั้น อย่ าปั้นความเท็ จ นิทานเรื่องเด็ กเลี้ยงแกะยังสอนใจได้เสมอ แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม

5. ความลั บในบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน

สิ่งสำคัญเลย คือ ไม่ควรโพนทะนา ในที่สาธารณะแค่เพื่อแสดงว่าตนรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผลร้ ายทีหลัง

และจากนั้นตัวเองก็ ถูกลง ทั ณ ฑ์ เพราะสิ่งที่ตัวเองทำ

6. คำพูด ที่ทำให้ท้อ ไม่มีกำลังใจ

เพราะไม่ว่าใคร พวกเขาก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้น ฉะนั้น ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจกัน

7. คำพูด เมื่อตอนเราโ ก ร ธ

เพราะคำพูดที่หลุ ดปากย ามโ ก ร ธ ส่วนมากแล้วจะทำ ร้ าย คนและทำ ร้ า ย ตัวเองด้วย

เมื่อเราโ ก ร ธ ให้รู้ว่าโ ก ร ธ และต้องสงบนิ่ง คำพูดย ามนี้มัน ห ย าบ คาย ไม่มีอะไรดี

8. คำพูด ส่อ เ สี ย ด เย้ ยหยัน

คำเหล่านี้ไม่ควรพูด ไม่ควรหลุ ดปากในเวลาสนทนา เพราะไม่มีความเคารพต่อคนอื่นท้ายที่สุดมันจะทำ ร้ ายคนอื่น

แต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์เพราะคำพูดทำ ร้ าย คนนั้น เป็นไปเพียงชั่ วคราว แต่ว่าบุคลิกเรานี่เอง

มันถู ก ดูแคลนและบ าด แ ผ ล นั้น มันจะคงอยู่กับเราย าวนานมาก

“คนฉลาด ไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด”

 

ขอขอบคุณ : วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …