Home เกร็ดความรู้ 7 คุณสมบัติในตัวของคนที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นเถ้าแก่ เจ้าของกิจการ

7 คุณสมบัติในตัวของคนที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นเถ้าแก่ เจ้าของกิจการ

11 second read
ปิดความเห็น บน 7 คุณสมบัติในตัวของคนที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นเถ้าแก่ เจ้าของกิจการ
1

การมีธุรกิจหรือกิจการของตัวเอง ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะในสังคมเราตอนนี้มีตัวอย่างนักธุรกิจทั้งรุ่นใหม่

และรุ่นเก่าที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแร งบั น ด าลใจให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

แต่การเริ่มทำธุรกิจก็ใช่จะเป็นเรื่องง่าย มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจแล้วเกิ ดก้าวพล าดอย่างน่าเสี ย ดาย

และในบทความนี้ เราขอนำเสนอ “7 คุณสมบัติส่วนตัวที่ควรมี” สำหรับผู้ที่อย ากเริ่มกิจการตัวเองให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณควรต้องสำรวจตัวเอง ตามมาดูกันเลย

1. รู้จักตัวเอง

คุณสมบัติแรกที่เจ้าของกิจการควรมีคือ “การรู้จักตัวเอง” รู้ว่า แท้จริงแล้วตัวเราต้องการอะไรในการทำธุรกิจและการเข้าใจว่าตัวเองมีบุคลิกภาพและนิสัยอย่างไร

เช่น บางคนวาดฝันอย ากทำกิจการเกี่ยวกับทำบริษัท โ ฆ ษ ณ า แต่กลับล้ มเ ห ล วอย่างไม่เป็นท่า

เพราะอุปนิสัยใจคอเป็นคนอารมณ์ร้ อ นโ ก ร ธง่าย ไม่เหมาะกับการวงการ โ ฆ ษ ณ า ซึ่งเราต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอดเวลา

2. มีความรู้

แน่นอนว่า ความรู้ คือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องมี

เพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ

โดยความรู้ที่สำคัญที่เจ้าของกิจการควรมีประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำกิจการ และ ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจการที่จะทำ

3. รักในสิ่งที่ทำ

ความรักในสิ่งที่ทำ จะเป็นดั่งเชื้ อเ พ ลิ งที่ช่วยให้เจ้าของกิจการพย าย ามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดกิจการของตนเองให้ออกมาดีที่สุด

โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า

4. ความมุ่งมั่นและอดทน

กิจการที่ล้ มเ ห ล วจำนวนมาก มักมีสาเหตุมาจากการข าดความพย าย ามและอดทนของตัวเจ้าของกิจการเอง

หลายครั้งเราอาจต้องอาศัยความพย าย ามอดทนมากเป็นพิเศษ

อาทิ การขายงานให้ลูกค้า การขายสินค้าและบริการให้ผู้บริโ ภ ค หากปร าศจากซึ่งความอดทนแล้วละก็

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ การทำธุรกิจใดๆ ก็คงเป็นเรื่องย ากที่จะประสบความสำเร็จ

5. มีความคิดสร้างสรรค์

ธุรกิจในโลกนี้แทบทุกประเภท ล้วนมีสิ่งที่คล้ายกัน ดังนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดหรือทดลองอะไรใหม่ๆ

จึงได้เปรียบในการเริ่มสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

6. มีความกล้าและการเป็นผู้นำ

การจะเป็นเจ้าของกิจการที่ดูแลควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองนั้น ความกล้าในเรื่องการตัดสินใจลงมือทำ

คือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของเราเดินต่อไปข้างหน้าได้เร็วและดีมากน้อยแค่ไหน

เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในสนามธุรกิจ

นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำ ยังเป็นส่วนเสริมที่ข าดไม่ได้เช่นกัน เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมธุรกิจเกิด

ความศรัทธาและความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครองภายในบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด

7. มีวิสัยทัศน์และไหวพริบ

ธุรกิจ คือการช่วงชิงความได้เปรียบและแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติเรื่องไหวพริบและปฏิภาณของเจ้าของกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี คนที่มีไหวพริบ มีวิสัยทัศน์ และช่างสังเกต

จะรู้ก่อนว่าเวลาไหนคือโอกาสเปิดเกมรุกตลาด หรือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเสี ยเปรียบต่อคู่แข่ง

 

ขอบคุณ : a d m i s s i o n p r e m i u m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …