Home สุขภาพ 5 ประโยชน์ของการเป็นคนเก็บเงินเก่ง ที่มีอะไรๆ ให้สบายใจขึ้นเยอะ (บางคนไม่เคยรู้มาก่อน)

5 ประโยชน์ของการเป็นคนเก็บเงินเก่ง ที่มีอะไรๆ ให้สบายใจขึ้นเยอะ (บางคนไม่เคยรู้มาก่อน)

6 second read
ปิดความเห็น บน 5 ประโยชน์ของการเป็นคนเก็บเงินเก่ง ที่มีอะไรๆ ให้สบายใจขึ้นเยอะ (บางคนไม่เคยรู้มาก่อน)
0

ปัจจุบันมีนโยบาย จากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย

ไปจนถึงวัยทำงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียงเรา ทุกคนรู้จักการ ออมเงิน มันไม่เพียงแต่

จะเกิดประโยชน์กับเรา แต่มันทำให้ประเทศของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วย เห็นอย่างนี้แล้วมาดูกัน

ว่า 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน มีอะไรบ้าง

1. สร้างวินัย

มีคนเคยบอกว่าการจะสร้างเด็กให้มีวินัยนั้น ให้สอนเด็กคนนั้นโดยเริ่มจากการออมเงิน รู้หรือไม่ว่าการออมเงินต้องใช้ความสามารถ

มากกว่า ที่คุณคิดไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำได้ สิ่งสำคัญเลย

คือคุณต้องมีระเบียบวินัย อย่างมาก หากไม่แล้วกระปุกห มู ของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่ฉะนั้น หากกระปุกห มู ของคุณเต็มขอให้มั่นใจ

ได้เลยว่าคุณเป็นคนมีวินัยระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วถ้าหากคุณจะยกระดับ ความมีวินัยจากการหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากล่ะ

คุณสามารถกำหนดเลย ว่าคุณจะฝากเงินทุกๆ สิ้นเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ หากคุณทำได้สม่ำเสมอ

ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี เชื่อแน่ว่า คุณคงกลายเป็นคนมีวินัยสูงมาก และรางวัลที่จะมอบให้ คือเงินฝากทั้งหมดที่คุณออมไว้นั่นเอง

2. เงินเก็บ

แน่ล่ะ ผลตอบแทนที่ได้จากความพย าย ามออมเงินของคุณที่เห็นได้อย่างแรกเลยคือ เงินเก็บ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสุข

จากการมีเงินเก็บเป็นยังไร หากไม่รู้จักการออมเงิน มีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่งว่า มีเด็กน้อยที่อย ากได้ของเล่นรุ่นใหม่ราคาแพง

คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ซื้ อ ให้ เด็กน้อยคนนั้นใช้วิธีออมเงิน จากค่าขนมที่ได้รับทุกๆ วัน ในที่สุดก็เก็บเงินได้

ครบตามราคาของเล่น ที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่นแล้ว เขายังได้ความภูมิใจ

ที่เขารู้จักอดออม จนได้สิ่งที่เขาต้องการ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณ หากคุณรู้จักออมเงิน

ตั้งแต่วันนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากพอ จนสามารถซื้ อ ของที่คุณต้องการซึ่งใหญ่กว่าของเล่นธรรมดาแน่นอน

3. เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงิน เก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ซื้ อ สิ่งที่คุณอย ากได้แล้ว

คุณอาจนำเงินจำนวน นั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วย แน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร

คุณก็ได้อย่างน้อยคือ ด อกเบี้ ย แต่หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออม

นั้นไปเปิดกิจการเล็กๆ ซื้ อ กองทุนรวมหรือหากคุณมีความรู้ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้

ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้อีก อาจมีความเสี่ ยง สูงที่เงินจะเสี ยไป

แต่เงินจำนวนนี้ถึงเสี ยไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมากนัก เพราะไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสิน

4. เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมไว้จำนวนหนึ่งก็เหมือนคุณมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ใครจะรู้เล่าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร

คุณอาจใช้ชีวิตปกติสุขดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ซื้ อ ความสุข แต่หากเกิดสิ่งเ ล ว ร้ ายกับคุณล่ะ

แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากประสบปัญหาในชีวิตแต่เงินออมนี้แหละที่จะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

หรือต ร ว จ พบ โร คร้ ายแร ง จนคุณไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ชั่ วขณะ

ตราบใดที่คุณมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง บางทีปัญหาเหล่านี้อาจเบาขึ้น

5. เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วข้างต้น การออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้ามีผลการ วิ จั ย ซึ่งการศึกษา

เกี่ยวกับการออมพบว่า ประเทศที่มีการออมเงินเป็นปริมาณที่สูง จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการ

ออมต่ำเพราะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไป ล ง ทุ น

เพื่อพัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุน จากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับ

จากการกู้ในต่างประเทศมาพึงพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิด วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจครั้งใหญ่

ก็เป็นได้ ดังนั้น ประเทศช าติ จะเดินไปในทิศทางไหน ก็อยู่ที่ประชาชนภายในประเทศ

จะปฏิบัติตัวในทิศทางใด คุณเองมีส่วนทำให้ประเทศ พัฒนาได้ เพียงแค่คุณรู้จักการออมเงินเท่านั้น

เป็นยังไงบ้างเอ่ย ได้รับความรู้ จากการออมเงินบ้างไหม หลังจากที่คุณ อ่ าน 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาวางแผนการออมกันเถอะ ร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และ

เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

 

ขอขอบคุณ : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …