Home ข้อคิด คำสอนจากใจแม่ ฝากถึงผู้หญิง และลูกสาวทุกคน..เป็นคนดี ของพ่อแม่และสังคม

คำสอนจากใจแม่ ฝากถึงผู้หญิง และลูกสาวทุกคน..เป็นคนดี ของพ่อแม่และสังคม

8 second read
ปิดความเห็น บน คำสอนจากใจแม่ ฝากถึงผู้หญิง และลูกสาวทุกคน..เป็นคนดี ของพ่อแม่และสังคม
1

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่า

ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายราคาไม่ได้บอกระดับสังคม

ผิ ด พล าดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติ และเป็นธรรมดา

รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น

คนมองโลกในแ ง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100 %

ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

ผิ ดก็ขอโท ษ ซ าบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

สุ ข ภ าพ เป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้อได้

ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง

อย่าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

คู่ชีวิต เลือกให้ดี..

มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง

ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้

หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออก และปกป้องตัวเองให้ดี

งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน (ของ)บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน

ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

อย่ าหูเบา หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆ หล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

ความคิดเห็นของคน มีทั้งราคาถูกและแพ ง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดี

เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้

ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลยและสุดท้าย..

จงจำไว้ว่า..แม่รักลูก และจะรักลูกตลอดไป

นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง

บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา

ด้านประสบการณ์ชีวิต ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ..

 

ขอบคุณ : s a s i p e n i c o n, ขอบคุณ : ‘เจ้าของรูปภาพ’

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …