Home เกร็ดความรู้ ความจริง 9 อย่าง ที่ควรรู้ไว้บ้าง เพราะตอนแก่จะได้ไม่ต้องเสี ยดาย ..ก่อนจะสายมากไปกว่านี้

ความจริง 9 อย่าง ที่ควรรู้ไว้บ้าง เพราะตอนแก่จะได้ไม่ต้องเสี ยดาย ..ก่อนจะสายมากไปกว่านี้

6 second read
ปิดความเห็น บน ความจริง 9 อย่าง ที่ควรรู้ไว้บ้าง เพราะตอนแก่จะได้ไม่ต้องเสี ยดาย ..ก่อนจะสายมากไปกว่านี้
0

ไม่อย ากเสี ยใจตอนแก่ ก็ควรรู้ไว้บ้างนะ บางคนสามารถซื้ อบ้านของตัวเอง เปิดธุรกิ จได้ในวัย 30 บางคนในวัยเดียวกัน

ยังคงหาวิธีที่จะได้หาเงินเพื่อสร้างฐานะ เพราะงั้นควรหันมาทบทวน ตัวเอง

บ้างรึยัง ว่าควรวางแผนแบบไหน เพื่อที่คุณจะได้ ไม่ตกอยู่ในภั ยพิบั ติ ทางการเงิน เมื่อ 50 ปี

1. เช่ าบ้าน มีประโยชน์กว่าการซื้ อ

คนส่วนมากมักพิจารณา ถึงแต่ความอย า กของตัวเอง ต้องการมีบ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ ราค าไม่แพง และเรามองข้ามบางอย่างไป

เพราะว่าการซื้ อบ้านถ้าพิจารณาดีๆ จะพบว่าเงินด าวน์และเ งิ นผ่ อ น เป็นเงินก้อนสำคัญ

ที่หากเราเก็บสะสม มันก็งอกเงยได้อย่างมากมาย แต่เรากลับต้องเอามาจ่ายค่า ผ่ อ นบ้ า น ที่มีด อ ก เ บี้ ยไปด้วย เมื่อเราคำนวณดี ๆ

ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดนั้น เมื่อรวมกับเงินต้น ซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยล่ะ หรือหากจำเป็นที่ต้องซื้ อจริงๆ

ก็อาจเลือกให้ใกล้ ที่ทำงาน เพราะประหยัดค่าเดินทาง ไปได้อีก

2. ลงทุ นด้านสุ ข ภ า พและการศึกษา

ก็ย ากแหละที่จะประสบความสำเร็จหากคุณไม่แข็งแร งพอ นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่จะต้องดูแลตัวเอง ต้องมีวันพั กร้อนอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง เพื่อการพักผ่อนที่ดีรับประทานอ าห า รเพื่อ สุ ข ภ า พบ้าง ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเพื่อเป็นประตูไปสู่โอกาส

ที่ดีในการอนาคต คุณจะได้ก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วย

3. เลี่ ยงการช้อปที่มากๆ

แม้ว่าช่วงที่สินค้ าเซ ล มันจะเป็นอะไรที่พวกเรา มีความสุขกันแต่ว่านะ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนี้ได้เช่นกันนะ เพราะยังไงก็ตั้งสติหน่อย

อย่ าเห็นแก่ของถูก จนเป็นหนี้ จนสร้างภาระให้ตัวเองมากมาย

4. อย่าอาย ที่จะขอปรั บตำแหน่ง

หากคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมๆ 3 ปีกว่าแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวหน้าและการขอโป รโมชั่ นก็เป็นอะไรที่เหมาะสม

ในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินเราด้วย ไม่ควรจะอายหากต้องขอเลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงิ นเดือน

ในเวลาเดียวกัน อย่ ากลัวความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิม ถ้าคุณถู กปฏิเส ธการเลื่อนขั้นหลายๆ ครั้งก็ถึงเวลาแล้ว

ที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงานเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณไปด้วย เพราะคนเราไม่ควรย่ำอยู่กับที่

5. อย่ายืมเพื่ อชำ ร ะห นี้เก่า

ไม่ใช่ยืมมาโปะบัญชีนี้เพื่อชำร ะห นี้เก่า โดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น มันคือวงจรที่เล วร้ า ยวนไปเรื่อยๆ ไม่รู็จบ

มันคงจะดีกว่าหากคุณจะไม่สร้างหนี้สินอะไรและประหยัดเงินเพื่อคืนเงิ นกู้โดยไม่ต้องยื มต่อ ไม่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น

6. ติดต่ อเพื่อนบ้าง เพื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ

เพราะว่าบางทีการติดต่อกับเพื่อนๆ ก็มีความสำคัญมากกว่าเงินนะมันทำให้เรามีคอนเนคชั่นที่ดี

และเราเองก็จะมีโอกาสหาร ายได้มากขึ้นด้วย

7. อย่าล ง ทุ นกับสิ่งที่ไม่รู้จริง

แม้คุณต้องการสร้างความร่ำรวย ให้เร็ว ก็จำเป็นต้องมีสติอยู่เสมอนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

และต้องศึกษาข้อมูล ทางการเงินอย่างดีด้วย เพราะการทำตามอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่าำหรับการลงทุน คุณอาจสู ญเงินจำนวนมากที่คุณ

มีอยู่เพราะงั้นจึงเป็นการดี กว่าที่จะปรึกษ าผู้เชี่ ยวชาญก่อนที่จะทำอะไร

เพื่อให้มีการประเมินว่าเหมาะสมแค่ไหน และโอกาสในการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน

8. รายจ่ายลูกนั้นแพงมาก

เพราะมันมีอะไรต้องจ่ายมากมาย ทั้งค่าคล อ ด ค่านม ค่าแพมเพิร์ส ค่าเรียนจนจบ ฯลฯ จึงเป็นเหตุที่คุณควรคุย

กับสามีถึงการวางแผนเรื่องการเงินระยะย าว เพื่อช่วยให้สร้างรากฐานที่ดีให้กับครอบครัวตัวเอง และมันมีวิธีมากมาย

ที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน อย่าเพิ่งหมดหวัง

9. เริ่มประหยัดเงิน สำหรับตอนแ ก่

ตอนนี้คุณอายุ 20 ปี แต่ไม่นานนักหรอก คุณก็ถึงวัยเกษียณ ถึงตอนนั้นกำลังวังชามันก็ไม่เหมือนเดิม เพื่อไม่ให้กลายเป็นคน

ตกอั บตอนแ ก่ ฉะนั้น เราก็เริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาท ไม่ก็เก็บแบงก์ 50 บาท

ก็ได้ เปิดบัญชีฝากประจำ ก็เป็นอีกวิธีที่ดี เพื่อการวางแผน การเงินที่ดี ในอนาคตของเรา

พอแก่มา จะไได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน มีเงินไว้ใช้ชิลๆ ไว้พร้อมกับทุกสถานการณ์

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เกร็ดความรู้
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …