Home ข้อคิด (ให้ข้อคิดได้ดีมาก) เหตุผลที่คน จี น ค้าขายร่ำรวยเร็ว ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

(ให้ข้อคิดได้ดีมาก) เหตุผลที่คน จี น ค้าขายร่ำรวยเร็ว ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

17 second read
ปิดความเห็น บน (ให้ข้อคิดได้ดีมาก) เหตุผลที่คน จี น ค้าขายร่ำรวยเร็ว ที่หลายคนอาจยังไม่รู้
5

ในปัจจุบันนี้นะ น่าเป็นห่วง นั่นก็เพราะว่า เมื่อคน อินเดีย เวียดนาม จีน อพยพมาไทย และอีกอย่างคือ กลับได้ดีซะด้วยแต่คนไทย คงเป็นลูกจ้าง อยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลย เมื่อ 100 ปีก่อน คนจีน หนีความย ากจน

อดอย าก มา เมืองไทยแบบเสื่อผืนหมอนใบ เป็นกุลี แบกข้าวสา ร ล าก รถ ฯลฯคนไทย ดู ถู ก เรียกไ อ้เจ็ ก แต่คนจีนขยัน

ไม่เกี่ยงงาน อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า

และคนไทย นี่แหละชอบสบายอย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับร าชการ มียศ มีสี มีเกียรติ จนมาถึงวันนี้ คนจีนร่ำรวย

เป็ นเจ้าของกิจการเยอะแยะ คนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีน

50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาที่เมืองไทย เป็ นคนขายนมแพะ เป็นย าม ขายถั่วคนไทย

ดู ถู กเรียกไ อ้บัง คนอินเดียนั้นขยัน เจียมเนื้ อเจียมตัว ประหยัด ออม อดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบ จนวันนี้

คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการ มากมายในไทย ทั้งร้าน เจ้าของโรงงาน ขายผ้า คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย

และ 30 ปีก่ อน คนเวียตนาม อพยพมาไทย นั่นเพราะหนีสงค ร า ม มาเมืองไทย มาเป็นลูกจ้างทำประมง ซ่อมรถ

ทำน าคนไทย ดู ถู ก เรียกไ อ้แ กว จนวันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภ าคตะวันออก

คนเวียตนามเป็นเจ้าของกิจการมากมายส่วนคนไทยน่ะเหรอ เป็นลูกจ้าง เขาตามเคย วันนี้ คนเขมร ลาว พม่า เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งไม่ถูกต้อง เพราะ A E C เปิด

รับค่ าแร ง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานโรงแรม เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนไทย ดู ถู กเรียกไ อ้เขมร

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีก 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา เขาคงเป็นเจ้าของกิจการกันหม ด

เหมือนที่เคยเกิ ดขึ้นกับ คนจีน คนเวียดนาม คนอิน เดีย และ คนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้าง คนเ ข ม ร คนพม่ า คนลา วนี่คือ

คนไทย แท้ๆ นะ ทำไมกัน คนไทยมีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่าเลยล่ะ

งานหนักหน่อย ท้อ ออก งานเหนื่ อยหน่อย บ่น งานมากหน่อย บอกค่าจ้ างถูก ไม่คุ้ม ลาออก

น่ าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุก ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง รักสบาย ชอบหรูหรา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วั ตถุนิยม

ขายที่ดินปู่ย่ าต ๅ ย า ย กิน ขออย่าให้เป็นเช่นนี้เลย เรามีฝีมือ มีทักษะดี ไหวพริบดี ฉลาด เอาตัวรอดเก่ง เราจงนำมันออกมาใช้

ให้เกิ ดประโยชน์ดีกว่า รักกันไว้เถิดคนไทย อย่าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้องเป็นลูกหนี้ ต่างชาติใน A E C เลย..

10 คำคมดีๆ ที่จะช่วยเพิ่มกำลังใจ สติ และพลั งในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเลย

1. คาดหวังให้สูงเข้าไว้และแน่นอนว่าต้องเตรียมใจที่จะพบกับความผิ ดหวังด้วย

2. ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

3. ถ้าเชื่อว่าไม่แ พ้เราก็จะไม่แ พ้

4. คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้

5. อุปสร รคล้วนเป็นย าข ม ไม่มีใครอย ากลิ้มลอง แต่ขึ้นชื่อว่าย าข ม ส่วนใหญ่มักเป็นย าดีเสมอ

6. ขอบคุณความทุ กข์ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง

7. เพื่ออะไรกับการรอคอยที่ไม่มีความหมาย

8. ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

9. กุหลาบไ ร้หน าม มีเพียงมิตรภาพเท่านั้น

10. อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a, s c h o l a r s h i p

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …