Home ข้อคิด 3 วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ทำตัวอวดหรู พอดีและพอเพียง

3 วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ทำตัวอวดหรู พอดีและพอเพียง

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ทำตัวอวดหรู พอดีและพอเพียง
0

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมกันคนที่มีเงินเดือนเท่ากัน หรือคนที่มีมากกว่า เขาถึงมีการเงินอย่างไร

จึงใช้แบบไม่ขั ดสนเลย เขาทำยังไงนะ หรือเพราะเขามีการจัดการกับเงิน ของเขาได้ดีหรือเปล่า แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ ให้การใช้จ่าย ใช้เงินของเราดีขึ้นเหมือนเขา

1. ซื้ อของ เน้นที่คุณภาพ

เพราะหลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้อของดูที่ร า คาเป็นหลัก ต่อแต่นี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกร ร ม

ของตัวเองได้แล้วนะ พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ เพราะนอกจากจะดูที่ร าคา เราควรดูที่คุณภาพด้วย

ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้วได้ของที่มีคุ ณภาพมันย่อมดีกว่า เพราะมันจะส่งผลระยะย าวเราเองก็จะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่าและนาน ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนคิดจะซื้ อ

บางครั้งของที่มีคุณภาพ แต่ร าคาเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะ เราไม่ควรมองที่ราค าอย่างเดีย ว เราควรดูที่คุณภาพด้วย

อีกทั้งยังต้องรู้จักจำกั ดการใช้เงินตัวเองในแต่ละวันด้วยนะ อย่างการที่เรากำหนดว่าวันนี้

จะใช้เงินสัก 300 บาท ซื้ อไม่เกินนี้และต้องมีวินัย หมดแล้วก็ควรหยุด ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้คุณไม่

ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปลาย และยังมีเงินเหลือทั้งยังทำให้ไม่ข าดวินัยในการใช้เงินอีกนะ

2. งดค่าใช้จ่าย ที่มันเกินจริง

เพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเก็บไม่ได้เนี่ย ใช้จนหมดตลอด อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือ คือการใช้จ่ายที่ฟุ่ มเฟื อย

เกินที่มี มี 3,000 ใช้ 5,000 งี้ ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋า เสื้ อผ้า รองเท้าที่ซื้อมาแค่เพราะชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

จัดการได้ด้วยตัวเราเอง แค่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอคิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก พอทำจนติดนิสั ยจะทำให้เราชิน

ต่อไปก็จะไม่ย าก ทีนี้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เพราะเหล่านี้มันเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่ มเฟื อย

และถ้าเราลดไปได้ จะมีเงินเก็บเยอะเลย แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ และทำมันเท่านั้นสิ่งดีๆ ก็เกิ ดขึ้นแล้ว

3. ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อตัวเองด้วย

เรื่องพวกนี้คือพื้นฐาน ในการออม หลายคนคงรู้จัก เพราะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ

เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่า ยนี่แหละจากนั้นก็ไม่ย าก ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับราย จ่ายของเรา

จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่า ยไป จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง และเหลือเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้

จ่ายในแต่ละเดือน มันควรจะไปในทิศทางไหน เพราะเหล่านี้ มันดีต่อเรา จะให้เราเนี่ยรู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง

และครอบครัวช่วยป้องกันความข าดแคลนในวัน ข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแ ก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น

ยังเป็นประโยชน์แ ก่ประเทศช าติด้วย”

 

ขอขอบคุณ : s m i l e r o y y i m

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …