Home ข้อคิด 13 สิ่งบอกว่าคุณได้ดีว่าเป็นคนแข็งแกร่ง เข้มแข็ง แม้ในยๅมที่ตนเองลำบๅกมากๆ

13 สิ่งบอกว่าคุณได้ดีว่าเป็นคนแข็งแกร่ง เข้มแข็ง แม้ในยๅมที่ตนเองลำบๅกมากๆ

7 second read
ปิดความเห็น บน 13 สิ่งบอกว่าคุณได้ดีว่าเป็นคนแข็งแกร่ง เข้มแข็ง แม้ในยๅมที่ตนเองลำบๅกมากๆ
0

1. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล

ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะรู้ว่าอารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ

พวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

2. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น

พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดัน เมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร

เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อตัวเองและรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

3. คุณเผชิญหน้ากับความกลั ว

แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลั วอะไร แต่อย่างไรก็ตาม

พวกเขาก็ต้องกล้าจะเผชิญกับความกลั วมากมาย ที่เป็นอุ ป ส ร รคต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

4. คุณคิดเสมอว่า ‘ความยากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา’

ความย ากลำบ ากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใคร

แต่สำหรับพวกเขามันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

5. คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัด

โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตเพราะว่าพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

6. คุณอดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเขาแล้วความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอน

ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้น ๆ ดังนั้น พวกเขาจะอดทนกับความลำบ ากระยะสั้น หากมันให้ผลประโยชน์ระยะย าว

7. คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง

คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสั ตย์กับตนเองคำพูดก็จะมาจากนิสั ยของพวกเขา

8.คุณไม่ทำตัวไ ร้ส าระ

ในขณะที่คนอื่นพย าย ามหาข้ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่นและไม่กล้าเผชิญปัญหา

ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง จะไม่มีทางเสี ยเวลา ทำเรื่องไ ร้ส าระเหล่านี้

9. คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือกทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขัน

พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่า ความสำเร็จของผู้อื่นคืออุ ป ส ร ร ค ของเป้าหมายของพวกเขาเอง

10. คุณคอยมองหาหนทางออกเสมอ

พวกเขาจะไม่เสี ยเวลา จมปลักกับปัญหาแต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

11. คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง

มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็นในขณะที่คนอื่นมั วแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น

คนที่จิตใจแข็งแกร่ง จะเลือกฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

12. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง

และการพัฒนาตัวเอง ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น

ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

13. คุณชอบ “แก้ไขปัญหา” มากกว่าจะ “เก็บซ่อนปัญหา”

ผู้คนส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็น

สำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาจะทุ่มเทพลั งแร งกายแร งใจทั้งหมด ในการแก้ไขจุดด้ อ ยของตัวเอง

 

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …