Home สุขภาพ 11 นิสั ยแปลกๆ ที่ว่ากันว่า จริงๆ แล้ว ตัวเองโ ง่หรือฉลาดกันแน่?

11 นิสั ยแปลกๆ ที่ว่ากันว่า จริงๆ แล้ว ตัวเองโ ง่หรือฉลาดกันแน่?

8 second read
ปิดความเห็น บน 11 นิสั ยแปลกๆ ที่ว่ากันว่า จริงๆ แล้ว ตัวเองโ ง่หรือฉลาดกันแน่?
0

1. อยู่จนดึกดื่น

คนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึกหรือรู้สึกสมองโลดแล่นในช่วงเวลากลางคืน มากกว่ากลางวันเนื่องจาก

ความสงบทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่า

2. ชอบอาบน้ำเย็น

เนื่องจากน้ำเย็นสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระฉั บกระเ ฉ งลด ความตึ งเครี ยด คล าย ความเมื่ อยลาละทำให้อารมณ์ดีขึ้น

ทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำของคุณมีการพัฒนานั่นอาจ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

3. ชอบฝันกลางวัน

หลายครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆ ในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ย าก

หรือแท บเป็นไปไม่ได้นำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดีกว่า

มีการศึกษาพบว่าคนฉลาดสามารถใช้จิตใจ เป็นตัวชี้นำเพื่อค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่ างดี

4. ชอบที่จะอยู่คนเดียว

นักวิจั ยชาว อังกฤษและสิ งคโ ปร์ได้สอบถามผู้คนจำนวน 15,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี

เพื่อสำรวจรวมทั้งทดสอบ IQ พวกเขา และได้พบว่าคนที่มีไหวพริบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต

หากพวกเขาสนิทสนมกับเพื่อนมากเกินไปเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าน่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็นมากกว่า

5. พูดกับตัวเอง

การพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้ าแต่ในความเป็นจริง นี่อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำและทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น

6. นั่งสมาธิทุกวัน

การฝึกนั่งสมาธิทุกวันช่วยกระตุ้นให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาสมอง

ยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือ หนึ่งในนิสั ยที่คนฉลาดมักมีมากกว่าคนทั่วไป

แต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะ

7. ชอบกล่าวคำสๅบ าน

ตามปกติ การกล่าวคำส า บ ง สาบ านหรือการกล่าวถ้อยคำส าปแช่ ง

จะมีภาพลักษณ์ของความงมงาย แต่จากการศึกษาพบว่า การร้อยเรียงคำเพื่อนำมากล่าวในพิธีเหล่านี้เป็นศ าสตร์ของภาษาชั้นสูง

และคนฉลาดนั้นจะสามารถทำมันได้อย่างไหลรื่ นไม่ติดขั ด

8. ชอบวาดเส้นขยุ ก ขยิ ก

คนที่ชอบลายเส้นที่ยุ่ งเหยิ งหรือปัญหาที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมาก

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้ นความจำ และช่วยให้สมองเกิ ดไอเดียได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

9. ประเมินตัวเองได้

คนฉล าดมักสามารถประเมินตัวเอง ได้ว่ามีศักยภาพแค่ไหนสามารถทำอะไรได้

ต้องการที่จะทำอะไรรวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้อเสี ย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด

10. แค่เสี ยงเคี้ ยวก็สามารถสร้างความรำค าญใจได้อย่างมาก

การศึกษาจากมหาวิทยาลั ย น อร์ทเ ว สเทิ ร์นนอร์นพบว่า คนที่ได้รับการทดสอบในด้านความคิดสร้างสรรค์

และมีคะแนนสูง มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส เช่นเสี ยงเคี้ ยวได้

เนื่องจากพวกเขาต้องการสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม แต่ที่น่าแปลกก็คือ

หากเป็นเสี ยงเคี้ยวหมากฝรั่งที่เจ้าตัวเป็นคนทำ กลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคิดได้

11. การมีโต๊ะร กๆ

มีคำอธิบายว่าแม้คนอื่นจะคิดว่าคนที่ฉลาด น่าจะมีการจัดระบียบความคิดที่ดี จากการทดลองพบว่าในสภาพที่ยุ่งเ ห ยิ งสามารถ

ช่วยปลุกไอเดี ยและความคิดสร้างส ร รค์ได้มากกว่า

 

ขอบคุณ : l i f e i n – h u g

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In สุขภาพ
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีลูก เเก่..มา เเล้วใครจะเลี้ยงดูคุณ ใครที่คิดแบบนี้ลองอ่านแล้วจะเข้าใจ (สอนใจได้ดี)

แนวคิดที่ว่า… มีลูกเพื่อหวังจะให้มาเลี้ยงดูในย ามแก่นั้ … …